Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 13 (2022)

Rok wydania:2022
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Prawo i literatura. Perspektywy i wyzwania

4 (9-12) Katarzyna Jaworska-Biskup Więcej
2.

O dylematach współczesnej komparatystyki

31 (15-45) Olga Płaszczewska Więcej
3.

Prawo i literatura a historia – związki (nie)oczywiste

19 (47-65) Piotr M. Pilarczyk Więcej
4.

Argonauci prawa i literatury. Uwagi o przekładzie oraz komparatystyce w studiach nad prawem i literaturą

20 (67-86) Jacek Jaśkiewicz Więcej
5.

Rola i siła argumentów z prawa w oświeceniowym dyskursie sejmowym (na podstawie mów Kazimierza Nestora Sapiehy)

24 (89-112) Marzena Gonera Więcej
6.

Dlaczego prawo jest „niedostępne wzruszeniu poety”? Wybrani polscy literaci w gronie studentów prawa – historia rozczarowań

18 (113-130) Maciej Wojciechowski Więcej
7.

Adam Mickiewicz o senacie i zgromadzeniach ludowych w starożytnym Rzymie

20 (131-150) Krzysztof Szczygielski Więcej
8.

Artykuł 19 programu NSDAP i jego literacka inspiracja

18 (151-168) Maciej Jońca Więcej
9.

Literatura (nie)pokonana przez ideologię. Michaiła Bułhakowa sąd nad Rosją i zemsta na Stalinie w Mistrzu i Małgorzacie

19 (169-187) Joanna Kamień Więcej
10.

Kara, odpowiedzialność i przemiana w powieści Lektor Bernharda Schlinka

24 (189-212) Michał Peno Więcej
11.

The Legal Oxymoron of Whiteness in “The Laws” Chapter of China Men by Maxine Hong Kingston

18 (213-230) Klara Szmańko Więcej
12.

The “Lying Intellect,” Imagination, and the “Other”

16 (233-248) Subhraleena Deka Więcej
13.

Textual Transformations: Iain Sinclair’s Black Apples of Gower and the Merlin Legend

21 (249-269) Aleksander Bednarski Więcej
14.

Monstrosity in a Ballet Adaptation of Mary Shelley’s Frankenstein*

16 (271-286) Magdalena Berechowska Więcej
15.

Pamięć o Zagładzie w powieści Ewy Lipskiej Sefer

13 (287-299) Grażyna Barbara Szewczyk Więcej
16.

Deutschsprachige Schriftsteller, die Schwedische Akademie und Carl David af Wirsén (Janina Gesches Buch über deutschsprachige Nobelpreisträger für Literatur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts)

16 (303-318) Tadeusz Skwara Więcej