Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Zasady recenzowania

Nadesłane teksty poddawane są wstępnej ocenie wewnątrz redakcji, następnie – w postaci anonimowej – dwu recenzjom zewnętrznym. Ani recenzenci, ani autor nie znają swoich nazwisk i afiliacji (double-blind review process). Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznaczną konkluzją o możliwości opublikowania artykułu, bądź umotywowaną konkluzją dotyczącą jego odrzucenia. Jeśli recenzenci dopuszczą tekst do druku warunkowo, to znaczy jeśli zalecą autorowi odpowiednie zmiany (poprawki), autor powinien odnieść się do ich propozycji w czasie określonym przez redakcję.

Recenzenci pisma za rok 2020 (11)

dr Barbara Braid (US), dr hab. Tomasz Cieślak (UŁ), dr hab. Brygida Gasztold (PK), prof. dr hab. Anna Górajek (UW), dr Krystian Grądz (US), dr hab. Michał Jamiołkowski (UW), prof. dr hab. Jarosław Komorowski (IS PAN), prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa (IBL PAN), dr Anna Krawczyk-Łaskarzewska (UWM), dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis (KUL), dr hab. Marek Paryż (UW), prof. dr hab. Adam Regiewicz (UJD), dr hab. Katarzyna Sokołowska (UMCS), prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska (UJD), prof. dr hab. Izabella Zatorska (UW)

Recenzenci pisma za rok 2019 (10)

prof. PhDr Marcel Arbeit (Univerzita Palackého v Olomouci), dr hab. Paweł Bukowiec (UJ), prof. dr hab. Bożena Chołuj (UW), prof. Gerald Gillespie (Stanford University), dr hab. Mariusz Jochemczyk (UŚ), prof. dr Renata Makarska (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), dr hab. Leszek Malczak (UŚ), prof. dr hab. Lech Sokół (PAN)

Recenzenci pisma za rok 2018 (9)

prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska (UMCS), prof. dr Mario Corona (Universita degli studi di Bergamo), prof. dr Dorothy Figueira (University of Georgia), prof. dr Ulrike Jekutsch (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald), dr hab. Zbigniew Kadłubek prof. UŚ, prof. dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska (UW), prof. dr Dorota Walczak-Delanois (ULB), dr hab. Artur Żywiołek (UJD)

Recenzenci pisma za rok 2017 (8)

dr hab. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz prof. IBL PAN (IBL PAN), prof. dr Mario Corona (Università degli studi di Bergamo), dr hab. Joanna Czaplińska prof. UO (UO), prof. dr hab. Andrzej Hejmej (UJ), prof. dr Ulrike Jekutsch (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald), dr hab. Marek Karwala prof. UP (UP), prof. dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska (UW), dr hab. Krzysztof Koehler prof. UKSW (UKSW), prof. dr Renata Makarska (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), dr hab. Agnieszka Matusiak prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr Joanna Niżyńska (Indiana University), prof. dr Anders Pettersson (Umeå University), dr hab. Adam Regiewicz prof AJD (AJD), dr hab. Bożena Zaboklicka-Zakwaska, prof. Universitat de Barcelona (Universitat de Barcelona)

Recenzenci pisma za rok 2016 (7)

dr hab. Piotr Augustyniak, prof. UEK (UEK), prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski (UW), prof. Dorothy Figueira (University of Georgia), prof. dr hab. Dorota Heck (Uwr), prof. dr Kris Van Heuckelom (KU Lueven), prof. dr Renata Makarska (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), prof. dr John Merchant (Loyola University Chicago), prof. dr Joanna Niżyńska (Indiana University), dr Małgorzta Sokalska (UJ), prof. dr hab. Krystyna Tuszyńska (UAM)

Recenzenci pisma za rok 2015 (6)

prof. dr hab. Bogusław Bakuła (UAM), prof. dr hab. Dalibor Blažina (Sveučilište u Zagrebu), prof. dr Meenakshi Bharat (University of Dehli), prof. dr hab. Małgorzata Czermińska (UG), dr hab. Dorota Heck prof. UWr (UWr), prof. dr Renata Makarska (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), prof. dr hab. Ryszard Nycz (UJ), dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk prof. UKSW (UKSW), prof. dr Anders Pettersson (Umeå Universitet), prof. dr Christian Prunitsch (TU Dresden), dr hab. Iwona Puchalska (UJ), prof. dr hab. Agnieszka Salska (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Anna Sawicka prof. UJ (UJ), prof. dr hab. Grażyna Szewczyk (UŚ)

Recenzenci pisma za rok 2014 (5)

dr hab. Bożena Chołuj (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Robert Cieślak (Uniwersytet Warszawski), prof. dr Michael Düring (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), prof. dr Norbert Franz (Universität Potsdam), prof. dr hab. Hanna Gosk, Uniwersytet Warszawski, dr hab. Andrzej Hejmej (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Bolesław Mrozewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr Christian Prunitsch (Technische Universität Dresden), dr hab. Adam Regiewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), prof. dr hab. Lech Sokół (Instytut Sztuki PAN), prof. dr Ulrich Steltner (Friedrich-Schiller-Universität Jena), dr hab. Anna Wołkowicz (Uniwersytet  Warszawski), prof. dr hab. Seweryna Wysłouch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci pisma za rok 2013 (4)

prof. dr Brigitte Schultze (Uniwersytet w Moguncji), dr hab. Paweł Zajas (UAM), prof. dr hab. Agnieszka Salska (Uniwersytet Łódzki, Łódź International Studies Academy), prof. dr hab. Aleksander Fiut (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Marek Paryż (Uniwersytet Warszawski), prof. dr  Kris Van Heuckelom (Uniwersytet w Leuven), prof. dr hab. Lech Sokół (IS PAN), dr hab. Olga Płaszczewska (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Tomasz Cieślak (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Dorota Heck (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr Kenneth Price (Uniwersytet Lincoln-Nebraska), dr Magdalena Machowska (AGH w Krakowie), dr Jakub  Czernik  (Uniwersytet Jagielloński), dr Renata Makarska (Uniwersytet w Tybindze), dr Bożena Śliwczyńska (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci pisma za rok 2012 (3)

prof. zw. dr hab. Halina Janaszek-Ivaničkowa (Uniwersytet Warszawski), prof. zw. dr hab. Jerzy Koch  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr Kris van Heuckelom (Katholieke Universiteit Leuven)