Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Rocznik Komparatystyczny 13 (2022) CFP

Zapraszamy do publikacji artykułów w trzynastym numerze (13/2022) Rocznika Komparatystycznego / Comparative Yearbook pt. Prawo i literatura

Tematyka numeru dotyczy wzajemnych relacji i powiązań między prawem a literaturą. Planowany tom ma charakter forum do dyskusji nad dziedziną prawa i literatury. Zachęcamy do składania tekstów poruszających następujące zagadnienia:

 

*   prawo i literatura jako nurt badawczy

*   prawo w literaturze

*   prawo jako literatura

*   literatura w prawie

*   prawo o literaturze

 

Autorzy zainteresowani publikacją w tym numerze Rocznika proszeni są o nadsyłanie abstraktów (propozycji tematów, c.a. 600 słów) na adres Katarzyna Jaworska-Biskup (katarzyna.jaworska-biskup@usz.edu.pl) do 31 grudnia 2021. Decyzje redakcji o przyjęciu tematów do numeru Rocznika zostaną rozesłane 31 stycznia 2022. Termin nadesłania artykułów  (c.a. 5000 słów, odstęp 1.5) wraz z biogramem (100 słów): 31 marca 2022 na adres katarzyna.jaworska-biskup@usz.edu.pl. Przyjmujemy artykuły w języku polskim i angielskim. Wszystkie artykuły podlegają recenzji. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia bądź modyfikacji artykułów przed ich opublikowaniem. Informacje o czasopiśmie na stronie: https://wnus.edu.pl/rk/pl/  

 

W imieniu Redakcji,

Katarzyna Jaworska-Biskup