Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Kontakt

e-mail redakcji:

rocznik.komp@usz.edu.pl

e-mail Redaktor Naczelnej prof. Marty Skwary

marta.skwara@usz.edu.pl