Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2022.13-15
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 13 (2022)
Pamięć o Zagładzie w powieści Ewy Lipskiej Sefer

Autorzy: Grażyna Barbara Szewczyk ORCID
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: pamięć historia Zagłada zapomnienie warstwy czasu austriacko-polski transfer kultur
Rok wydania:2022
Liczba stron:13 (287-299)
Cited-by (Crossref) ?:

Informacje dodatkowe

Cytowanie: Szewczyk, Grażyna Barbara. „Pamięć o Zagładzie w powieści Ewy Lipskiej Sefer”. Rocznik Komparatystyczny13 (2022): 287–299. DOI: 10.18276/rk.2022.13-15.

Abstrakt

The subject of theoretical considerations and textual analysis is the memory and layers of time in Ewa Lipska’s novel Sefer (2009). The author of the article reflects on the weaves of memory in the life of the protagonist, who is “Viennese and the citizen of the world”, and answers the question of what the traumatic memory was which burdened his psyche and the independent development of his personality. The theme of memory connects the plot threads, the past and the experience of the present. Memory is also a glue that merges two different, and at the same time close to each other, cultures, Polish and Austrian, signaling their intertwining in the world of “global values”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, Kazimierz. „Sefer Ewy Lipskiej – książka o pamięci niemożliwej”. „Stoję i patrzę na czym ten świat stoi”. O twórczości Ewy Lipskiej. Red. Wojciech Ligęza, Aneta Piech-Klikowicz. Kraków 2018. 197–204.
2.Assmann, Aleida. Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania. Tłum. i wstęp Anna Artwińska, Katarzyna Różańska. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2015.
3.------. Między historią a pamięcią. Antologia. Red. i posłowie Magdalena Saryusz-Wolska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.
4.Dąbrowski, Mieczysław. „Poetologiczne i semantyczne aspekty reguły NIE w poezji Ewy Lipskiej (na materiale Piątego zbioru wierszy)”. Pogłosy. Aspekty twórczości Ewy Lipskiej. Red. Alois Woldan. Wiedeń: Stacja Naukowa PAN, 2011. 27–38.
5.Freud, Zygmunt. „Konstrukcje w analizie”. Pamięć w filozofii XX wieku. Red. i tłum. Zofia Rosińska. Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2006. 41–49.
6.Hirsch, Marianne. „Żałoba i postpamięć”. Tłum. Katarzyna Bojarska. Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia. Red. Ewa Domańska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010. 247–280.
7.Kuchta, Anna. Wobec postpamięci. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.
8.Lipska, Ewa. Godziny poza godzinami. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1998.
9.------. Sefer. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009.
10.------. Droga pani Schubert… Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2012.
11.Ligęza, Wojciech, Aneta Klikowicz-Piech, red. „Stoję i patrzę, na czym ten świat stoi”. O twórczości Ewy Lipskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.
12.Morawiec, Arkadiusz. „Ewa Lipska jako pisarka polityczna”. Przestrzenie Teorii 15 (2011): 35–54
13.Piech-Klikowicz, Aneta. „Patrzymy sobie w oczy”… O twórczości Ewy Lipskiej. Kraków: Universitas, 2013.
14.Piszczatowski, Paweł, red. Języki milczenia. Literatura o traumie i postpamięci Zagłady. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.
15.Ricoeur, Paul. Pamięć, historia, zapomnienie. Tłum. Janusz Margański. Kraków: Universitas, 2007.
16.Sobolewska, Justyna. „Powieść z metafor”. Polityka 25 (2009): 50.
17.Woldan, Alois, red. Pogłosy. Aspekty twórczości Ewy Lipskiej. Wiedeń: Stacja Naukowa PAN, 2011.