Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 115 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. ZUR INTEGRATION EINIGER INTERDISZIPLINÄRER DIMENSIONEN DER PHRASEOLOGIE: ETYMOLOGIE, SPRACHGESCHICHTE, KULTURSEMIOTIK
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. HEINRICH GEORGE (1893–1946): MIĘDZY SZTUKĄ A POLITYKĄ
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2015 2015 Przejdź
3. Tradycje i współczesność nowoczesnego samorządu terytorialnego w Polsce
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Przejdź
4. Nacjonalizm. Ewolucja myśli politycznej. Zarys problemu
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Przejdź
5. Połabszczyzna zapomniana Część VII : Gotszalk, czyli zmienność fortuny
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Przejdź
6. Rozwój transportu lotniczego we wschodnich prowincjach Niemiec w latach 1919–1939
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
7. DAS PETRI-WÖRTERBUCH (1806-1929) – EIN LEXIKOGRAFISCHER ERFOLG
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
8. Nie taki prosty. Meandry linearnej koncepcji czasu w chrześcijaństwie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
9. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
10. Ekonomiczna analiza prawa – alternatywa dla głównego nurtu ekonomii
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
11. Rola regulacji w towarowym transporcie samochodowym w Niemczech, od Republiki Weimarskiej do Republiki Federalnej
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
12. Powstanie i historyczny rozwój pobożności pasyjnej w ujęciu Jerzego Józefa Kopcia CP
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
13. Studia soborowe tom II, cz. druga: Historia i recepcja Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń 2015, ss. 856
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
14. Roswitha Wisniewskis „Geschichte der deutschen Literatur Pommerns“ im Kontext der literarischen Pommernforschung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
15. TEORIA KAPITAŁU LUDZKIEGO A ZAANGAŻOWANIE KADRY W SZPITALACH PUBLICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
16. Wietrzenie magazynu niepamięci
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
17. How Can One Write National Literature History in a “Glocal” World? Remarks on the Writing of a Modern Polish Literature Handbook in English
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
18. Lokalne historie literatury (polskie i niemieckie ujęcie teoretyczne)
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
19. (Auto)biografia jako materiał w badaniach historii równouprawnienia kobiet. Przyczynek do dyskusji
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
20. Naukowiec na kwerendzie. Listy Ludwika Krzywickiego z Londynu do żony
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
21. Nekromancja w historii języka polskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
22. Śródlądowy transport wodny w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
23. O literaturze tatarskiej w aspekcie międzynarodowym
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
24. Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku – przegląd literatury
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
25. Flota i żegluga prowincji Pomorze i Prusy Wschodnie w latach 1919 - 1939
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
26. Proces translokacji miasta Łeby
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Przejdź
27. Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego na Pomorzu Zachodnim w 1700 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Przejdź
28. Przełom w stosunkach polsko-niemieckich wiosną 1939 roku w świetle szczecińskiego dziennika „Stettiner General-Anzeiger”
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Przejdź
29. „Wykupywanie towarów spożywczych trwa”, czyli rzecz o reakcjach społeczeństwa polskiego na kryzys kubański na przykładzie województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Przejdź
30. Opis budowy i początków działania telegrafów elektromagnetycznych na odcinku częstochowskim Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Przejdź
31. Miernictwo elektryczne na politechnice w Gdańsku w latach 1904–1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Przejdź
32. Rola aniołów w historii zbawienia w ujęciu św. Piotra Chryzologa
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Przejdź
33. Praca przymusowa Polakowi w III Rzeszy w świetle najnowszej polsko-niemieckiej publikacji o „Utraconej młodości”
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Przejdź
34. Tradycje i współczesność pomocy społecznej w Polsce
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Przejdź
35. Administracja i organizacja szkolnictwa powszechnego i średniego w II Rzeczypospolitej
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Przejdź
36. Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Przejdź
37. STOWARZYSZENIOWY RUCH NAUKOWY WOBEC SPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA HISTORII.
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Przejdź
38. Carolinum redivivum. Kryzys dydaktyczny w Królewskim Gimnazjum Karolińskim w Szczecinie w latach 1679-1680 w świetle dokumentacji dydaktycznej szkoły
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Przejdź
39. Strategiczna rola twierdzy szczecińskiej podczas wojny 1806-1807 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Przejdź
40. Robert Eduard Prutz und sein Diskurs über Gesellschaft, Politik und Literatur
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
41. Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
42. Auto/biografia kontrfaktyczna Doris Lessing
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
43. Byliśmy białą plamą na mapie nauki polskiej… Z prof. Erazmem Kuźmą rozmawia Piotr Krupiński
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
44. „Życie a życie to jest duża różnica”. O biografiach Bronisławy Wajs – Papuszy
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
45. Historia pisana na własnej skórze
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
46. Ludwik Krzywicki i kobiety
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
47. Militarne i terrorystyczne zagorzenia miast i portów Pomorza Zachodniego. Aspekty historyczne i współczesne
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Przejdź
48. O niektórych mechanizmach zmian urbonimów (nazwy pośrednio motywowane w nazewnictwie łódzkim)
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
49. Od średniowiecznej do współczesnej polszczyzny, czyli o stałości w języku
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
50. Przymiotniki barwny, bezbarwny, kolorowy w historii języka polskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
51. Rola werbalnych formuł etykiety językowej w listach (na materiale z lat 1750–1860)
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
52. O staropolskich i późniejszych derywatach i frazeologizmach z elementem skoro (z uwzględnieniem tła słowiańskiego)
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
53. Organizacja uczelni akademickich w II Rzeczypospolitej w świetle ustawodawstwa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
54. Rola internetu we współczesnej gospodarce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
55. QS – systems communication of Gram-negative bacterial cells
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Przejdź
56. Sieć społeczna wokół Kuriera Warszawskiego na podstawie jego nekrologów z lat 1821–1861
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Przejdź
57. Jubileusz 50- lecia Muzeum Pojezierza Myśliborskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Przejdź
58. Skrzydlaty kształt. „Intersemiotyczna eschatologia” Głosów Jana Polkowskiego
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
59. ZARYS DZIEJÓW PORTU KOŁOBRZESKIEGO W XVI–XVIII WIEKU
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Przejdź
60. Historia i teologia czwartej ewangelii w świetle "Żydów" Janowych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Przejdź
61. Problemy metodologiczne z badaniem orientalizmów w języku polskim
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
62. Esej i/lub autobiografia. Widzenie bliskie i dalekie Zofii Nałkowskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
63. Wkład w rozwój pisarstwa naukowego prof. Alfreda Wielopolskiego (1905-1996)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2019 2019 Przejdź
64. Administracja szkolnictwa powszechnego i średniego w II Rzeczypospolitej
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Przejdź
65. DIE FELDZÜGE DES BOLESŁAW SCHIEFMUND NACH BELGARD UND KOLBERG UND DIE ANFÄNGE DER SYMBOLISCHEN INBESITZNAHME POMMERNS DURCH POLEN
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Przejdź
66. POMERANIA AND THE BALTIC SEA IN THE IMAGINATIVE GEOGRAPHY OF THE POLISH MIDDLE AGES FROM THE END OF THE 10th CENTURY TO THE BEGINNING OF THE 13th CENTURY
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Przejdź
67. THE HISTORY OF SCANDINAVIA IN THE POLISH HISTORIOGRAPHY, REMARKS AND REFLECTIONS
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Przejdź
68. Sentymentalny Profesor. Ślady lektury w listach przyrodnika
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
69. Między badawczą rzetelnością a mitem. Tomasz Kantzow (1505 – 1542) - wczesny prekursor nowoczesnej historiografii Pomorza Zachodniego?
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Przejdź
70. Siege activities during the Thirty Years’ War and their impact on the construction of modern fortresses in Pommern, Neumark and Schlesien
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Przejdź
71. Swedish military cartography of the Thirty Years’ War. The example of Pomerania and the New March (Neumark).
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Przejdź
72. A soldier and a townsman during the Thirty Years’ War. Coexistence – Confrontation – Cooperation
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Przejdź
73. Obraz zastygłego niepokoju. Intencja alegoryczna Charlesa Baudelaire’a według Waltera Benjamina
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Przejdź
74. Przyczyny powstawania religii i jej funkcje. Reminiscencje z lektury marksistowskiej
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
75. Religijne czy świeckie (polityczne) pochodzenie prawa w Mezopotamii (?)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
76. House of Networks: the Polish-Lithuanian Senate (1569–1795) as Parliamentary Representation of the National Social Network (of Women?)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Przejdź
77. Bojkot polityczny – teoretyczna charakterystyka zjawiska na przykładzie działań opozycji parlamentarnej podczas kryzysu sejmowego (16.12.2016–12.01.2017)
(Acta Politica Polonica)
4/2018 (46) 2018 Przejdź
78. Bycie nie na miejscu: Listy Georga Forstera z Wilna (1784–1787) jako narracja autobiograficzna
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
79. O rozterkach biografki, czyli jak opowiedzieć o życiu na pograniczach
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
80. DANISH AND SWEDISH LIGHTSHIPS SERVING TO GUARANTEE THE SAFETY OF THE DANISH STRAITS AREA SEA ROUTES 1820–1988
(Studia Maritima)
Vol. 32 2019 2019 Przejdź
81. DCT GDAŃSK – HISTORY, DEVELOPMENT AND OPERATION OF THE LARGEST AND MOST MODERN MARITIME CONTAINER TERMINAL IN POLAND
(Studia Maritima)
Vol. 32 2019 2019 Przejdź
82. Rękopisy szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Przejdź
83. Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego – metody egzegetyczne z parakletyczną tezą
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
84. Uzasadnienie historyczności prymatu biskupa Rzymu w apologii Pawła Lisickiego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
85. Geneza i historia urzędu dziekana
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
86. The Issue of Infant Mortality in Polish Historical Research
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Przejdź
87. Brzechwy lekcja dawnego języka polskiego (na przykładzie zbioru Sto bajek)
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
88. „To się objawiało w rozmaitych uwagach”. Rozmowa z Avivą Blum-Wachs
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
89. A People’s Biography: Ada El’evna Raichonak and Her Hermanavichy
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
90. Bunt i melancholia. Obraz życia anarchisty w Memuarn fun Lejbn
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
91. Gender, emocje i praktyki życia codziennego Żydów na Dolnym Śląsku w latach 1945–1972. Narracja biograficzna Aliny M.
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
92. Sekcja Hotelowa szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa i jej działalność na terenie miasta w latach 1973–1990
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
93. Appalachian, Southern, Universal, Global: The Case of Fred Chappell
(Rocznik Komparatystyczny)
11 (2020) 2020 Przejdź
94. Świadectwo zamknięcia. Korespondencja Anny Moszyńskiej z zakładu dla umysłowo chorych w Pirnie (1850 r.)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
95. The Book of Judith in the Works of Clement of Alexandria and Origen
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
96. Od Munificentissimus Deus do Katechizmu Kościoła Katolickiego – ewolucja dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny na 70-lecie jego ogłoszenia
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
97. Wielogłos, epoki i tematy. Współczesna komparatystyka literacka wobec historii idei Spotkanie
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Przejdź
98. Prefiguracja a historiografia Haydena White’a w opowiadaniu Zielone Dzieci Olgi Tokarczuk
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Przejdź
99. Wątki conradowskie w pracach przekładowych i krytycznych Andrzeja Tretiaka
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Przejdź
100. Na drodze do „czerwonego uniwersytetu”. Powstanie Uniwersytetu Szczecińskiego w świetle opinii szczecińskiej prasy podziemnej (1984-1985)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Przejdź
Strona