Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Rola zawodowych księgowych w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych

Autorzy: Elżbieta Jaworska
Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa zintegrowane raportowanie wspólna wartość społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa rola rachunkowości zawodowy księgowy
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (125-131)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – identyfikacja roli osób zawodowo zajmujących się rachunkowością z perspektywy koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR). W związku z tym ukazano udział rachunkowości w realizacji idei CSR. Omówiono także obszary i zakres zadań wykonywanych przez specjalistów z rachunkowości na potrzeby implementacji strategii społecznej odpowiedzialności, w tym także w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wskazano również kierunki jej zmian. Metodologia badania – artykuł opiera się na studiach literaturowych, wykorzystano metodę analizy źródeł, rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego. Wynik – artykuł koncentruje się na określeniu roli specjalistów z rachunkowości we wdrażaniu idei społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie. Oryginalność/Wartość – artykuł zawiera wyniki analizy roli specjalistów z rachunkowości oraz realizowanych przez nich zadań w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a także kierunki jej zmian.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ACCA (2012a). 100 drivers of change for the global accountancy profession. The Association of Chartered Certi-fied Accountants, September. Pobrano z: www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/ fu-tures/pol-af-doc.pdf (10.03.2016).
2.ACCA (2012b). 100 drivers of change for the global accountancy profession. Appendix, ACCA. September 2012. Pobrano z: www.futuretoday.com/content/dam/IMA/pdf/Business/Trends/pol-af-doc_appendix-web.pdf (10.03.2016).
3.Berry, A.J., Sweeting, R., Goto, J. (2006). The effect of business advisors on the performance of SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13, 1, 33–47.
4.Blackburn, R., Carey, P. and Tanewski, G.A. (2010). Business Advice to SMEs: Professional Competence, Trust and Ethics: Research Report No. 119, London: The Association of Chartered Certified Accountants.
5.Carey, P., Tanewski, G.A. (2009). The Provision of Business Advice by External Accountants to the SME Clients: Agency Theory, Relational Marketing and Resources Dependence. Melbourne: Monash University.
6.Cassells, S., Lewis, K. (2011). SMEs and environmental responsibility: do actions reflect attitude? Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 18, 3, 186–199.
7.Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A renewed EU strategy 2011–14 for Corporate Social Responsibility (2011). COM(2011) 681. Komisja Europejska, Bruksela, Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF (10.03.2016).
8.Devi, S.S., Samujh, R.H. (2010). Accountants as Providers of Support and Advice to SMEs in Malaysia RR/118/001. London: Association of Chartered Certified Accountants.
9.Devi, S.S., Samujh, R.H. (2012). The professional accountant – SMEs nexus: a review and synthesis of the litera-ture. In: N. Norbani, A. Mohmood (red.), Malaysian SMEs in the New Economy (s. 163-202). London: Cen-age Learning Asia Pty.
10.Environmental Sustainability: Tools and Techniques (2010). The Society of Management Accountants of Canada (CMA Canada), the American Institute of Certified Public Accountants, Inc. (AICPA) and The Chartered In-stitute of Management Accountants (CIMA), Pobrano z: www.cimaglobal.com/Documents/Thought _leadership_docs/MAGs/Environmental%20Sustainability%20-%20English%20Final%20Nov%2019.pdf (10.03.2016).
11.Gibassier, D., Rodrigue, M., Arialiès, D-L. (2015). From Share Value to Shared Value: Exploring the Role of Accountants in Developing Integrated Reporting in Practice. IMA-ACCA, October. Pobrano z: www.imanet.org/docs/default-source/thought_leadership/from-share-value-to-shared-value_02-01-16-final. pdf?sfvrsn=2 (10.03.2016).
12.Hopwood, A.G., Unerman, J., Fries, J. (red.). (2010). Accounting for sustainability: Practical insights. London, UK: Earthscan Ltd.
13.IFAC (2009). International Good Practice Guidance. Evaluating and Improving Governance in Organizations. London: International Federation of Accountants, February.
14.IFAC (2010). The Role of Small and Medium Practices in Providing International Federation of Accountants Business Support to Small and Medium-Sized Enterprises. London: Small and Medium Practices Committee
15.IFAC (2011a). Sustainability framework 2.0. Professional accountants as integrators. Pobrano z: www.accountability.org/images/content/4/3/435.pdf (10.03.2016)
16.IFAC (2011b). Competent and versatile: How professional accountants in business drive sustainable organiza-tional success. Pobrano z: http://ifac-communications.epaperflip.com/v/Competent-and-Versatile/#?page=0 (10.03.2016).
17.Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN. Pobrano z: http://jsp.pwn.pl (10.03.2016).
18.Jaworska, E. (2011). Etyka cnót w etyce rachunkowości. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, (1/2), 377–385.
19.Porter, M.E., Kramer, M.R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, January-February.
20.Schaltegger, S., Zvezdov, D. (2013). Accounting and Control for Sustainability. Studies in Managerial and Finan-cial Accounting, 26, 265–296.
21.Schaltegger, S., Zvezdov, D. (2015). Gatekeepers of sustainability information: exploring the roles of accountants. Journal of Accounting & Organizational Change, 11, 3, 333–361.
22.Suddaby, R., Gendron, Y., Lam, H. (2009). The organizational context of professionalism in ing. Accounting, Organizations and Society, 34, 3–4, April-May, 409–427.
23.Szadziewska, A. (2014). Rola specjalistów z rachunkowości na tle zmian w raportowaniu biznesowym. Zarządza-nie i Finanse, 12, 2, 237–254.
24.Williams, B.R., O'Donovan, G. (2015). The accountants’ perspective on sustainable business practices in SMEs. Social Responsibility Journal, 11, 3, 641–656.