Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Metodologia oceny credit ratingów

Autorzy: Patrycja Chodnicka-Jaworska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: credit rating scoring ryzyko upadłości
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (11-23)
Klasyfikacja JEL: C23 G24 G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto kwestię metod oceny ryzyka upadłości emitentów papierów wartościowych stosowane przy analizie kondycji podmiotu przez agencje ratingowe. Celem artykułu stało się dokonanie przeglądu aktualnie używanych metod weryfikacji ryzyka upadłości oraz wskazanie alternatywnych sposobów jego oceny. W związku z tym dokonano przeglądu stosowanych aktualnie metod analizy. Ponadto opracowano metody oceny not ratingowych stosowane przez Moody oraz S&P. Spośród analizowanych metod wskazano metody panelowe jako te najbardziej zaawansowane w procesie analizy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bellotti, T., Matousek, R., Stewart, C. (2011a). A note comparing support vector machines and ordered choice models’ predictions of international banks’ rating. Decision Support Systems, 51 (3), 682–687.
2.Bellotti, T., Matousek, R., Stewart, C. (2011b). Are rating agencies’ assignments opaque? Evidence from international banks. Expert Systems with Applications, 38 (4), 4206–4214.
3.Bissoondoyal-Bheenick, E., Treepongkaruna, S. (2011). An analysis of the determinants of bank ratings: comparison across ratings agencies. Australian Journal of Management, 36 (3), 405–424.
4.Altman, E.I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 23, 589–609.
5.Cortes, C, Vapnik, V. (1995). Support-Vector Network. Machine Learning, 20, 273–297.
6.Chodnicka-Jaworska, P. (2015). Credit Rating Determinants for European Countries. Global Journal of Management and Business, 15 (9-C).
7.Chodnicka-Jaworska, P. (2016). Wpływ zmian credit ratingów na rynek CDS w krajach europejskich – event study (Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 301, 7–24.
8.Chodnicka-Jaworska, P. (2017). Information value of the credit rating on the credit default swaps market (w druku).
9.Chodnicka-Jaworska, P. (2016). Banks credit ratings – is the size of the credit rating agency important? Working paper.
10.Hassan, O.A.G, Barrell, R. (2013). Accounting for the determinants of banks’ credit ratings. Brunel University of London Economics and Finance Working Paper Series, 13-02.
11.Moody’s Investors Service. (2016). Rating Methodology. Banks.
12.Moody’s Investors Service. (2015). Rating Methodology. Sovereign Bond Ratings.
13.Moody’s Investors Service. (2013). Rating Methodology. Sovereign Bond Ratings.
14.Ohlson, J.A. (1980). Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18, 109–131.
15.Öğüt, H., Doğanay, M.M., Ceylan, N.B., Aktaş, R. (2012). Prediction of bank financial strength ratings: The case of Turkey. Economic Modelling, 29, 632–640.
16.Ötker-Robe, I., Podpiera, J. (2010). The Fundamental Determinants of Credit Default Risk for European Large Complex Financial Institutions. IMF Working Paper, WP/10/153.
17.Packer, F., Tarashev, N. (2011). Rating methodologies for banks. BIS Quarterly Review, June.
18.Standard & Poor’s Rating Services (2011). Banking Industry Country Risk Assessment Methodology and Assumptions.