Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.22-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015
Pozarolnicza działalność gospodarcza rolników w krajach Unii Europejskiej w ujęciu wielowymiarowej analiza statystycznej

Autorzy: Monika Jaworska
dr inż., Katedra Statystyki i Ekonometrii, Wydział Rolniczo- -Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Monika Zioło
dr, Katedra Statystyki i Ekonometrii, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:15 (125-139)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu