Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Determinanty stóp zwrotu kursów akcji w wybranych bankach w krajach europejskich

Autorzy: Patrycja Chodnicka-Jaworska

Katarzyna Niewińska
Słowa kluczowe: efektywność sektora bankowego rentowność Tier1
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (39-46)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – w pracy podjęto próbę zbadania stóp zwrotu akcji banków oraz ich wewnętrznych deter-minant. Metodologia badania – w analizy wykorzystano 25 banków z 6 krajów europejskich działających na rynku finansowym w latach 2006–2015. Został przeanalizowany wpływ czynników wewnętrznych, które po-zwalają ocenić: rentowność, ryzyko wypłacalności oraz efektywność banku. Ze względu na charakter danych postanowiono wykorzystać statyczne i dynamiczne modele panelowe. Wynik – dotyczący badanych stóp zwrotów cen akcji dla sektora bankowego przedstawia się następująco: istotnymi czynnikami wpływającymi na stopy zwrotu są wskaźniki rentowności oraz efektywności. Nieistotnym determinantem jest natomiast współczynnik ryzyka (Tier 1). Oryginalność/Wartość – badanie stop zwrotów rzadko dotyczą sektora banko-wego. Analiza skupia się na ostatnich 10 latach, a nie na okresie wokoło kryzysu 2007–2009.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baele, L., Bekaert, G., Inghelbrecht, K. (2009). The Determinants Of Stock And Bond Return Comovements. National bureau of economic research. Nber Working Paper Series 15260.
2.Baeley, L., De Jonghe, O., Vennet, R. (2007). Does the stock market value bank diversi cation? Federal Deposit Insurance Corporation.
3.Bahandari, L.C. (1988). Debt/Equity ratio and expected common stock returns. Journal od Business, 45, 444–455.
4.Banz, R.W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics, 9, 3–18.
5.Basu, S. (1983). The relationship between earnig yield, market value, and return for NYSE common stocks: fur-ther evidence. Journal of Financial Economics,12, 129–156.
6.Beccalli, E., Casu, B., Girardone, C. (2006). Efficiency and Stock Performance in European Banking. Journal of Business Finance and Accounting, 33 (1 & 2), 245–262.
7.Borio, C., Gambacorta, L. Hofmann, B. (2015). The influence of monetary policy on bank profitability. BIS Work-ing Papers, 514.
8.Campbell, J.Y. (1991). A variance decomposition for stock returns. Economic Journal, 101, 157–179.
9.Castrén, O., Fitzpatrick, T., Sydow, M. (2006). What Drives Eu Banks’ Stock Returns? Bank-Level Evidence Using The Dynamic Dividend-Discount Model. European Central Bank Working Paper Series, 677.
10.Cooper, M.J., Jackson III, W.E., Patterson, G.A. (2003). Evidence of predictability in the cross-section of bank stock returns. Journal of Banking and Finance, 27, 817–850.
11.Das, S., Sy, A. (2012). How Risky Are Banks’ Risk Weighted Assets? Evidence from the Financial Crisis. Mone-tary and Capital Markets Department IMF Working Paper.
12.Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25, 2, 383–417.
13.Fama, E.F., French, K.R. (1992).The Cross-Section of Expected Stock Returns. Journal of Finance, 47, 427–465.
14.Harari, D. (2015). Greek debt crisis: background and developments in 2015. House of Commons Library, 7114, 3–15
15.Ioannidis, Ch., Molyneu, P., Pasiouras, F. (2008). The relationship between bank efficiency and stock returns: evidence from Asia and Latin America. University of Bath School of Management Working Paper Series.
16.Kato, R., Kobayashi, S., Saita, Y. (2010). Calibrating the Level of Capital: The Way We See It. Bank of Japan Working Paper Series, 10-E-6.
17.Penikas, H. (2015). History of Banking Regulation as Developed by the Basel Committee on Banking Supervision in 1974–2014 (Brief Overview). Financial Stability Journal of the Bank of Spain, May, 28, 9–48..