Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3-4 1984
Działalność wydawnicza wyższych szkół Szczecina w latach 1981-1983 na tle uczelni krajowych

Autorzy: Danuta Jaworska

Stefan Leszek Jaworski
Rok wydania:1984
Liczba stron:5 (151-155)