Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Rozważania o podatkach w Bogactwie narodów. Aktualność myśli

Autorzy: Stanisław Swadźba
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: Adam Smith podatki zasady podatkowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (331-342)
Klasyfikacja JEL: B12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono poglądy Adama Smitha na temat podatków. Podkreślono, że Smith sformułował zasady podatkowe, których przestrzeganie gwarantowało prawidłowość systemu podatkowego. Zwrócono również uwagę na to, że zasady podatkowe Smitha nie straciły na aktualności, co nie znaczy, że są współcześnie przestrzegane.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gajl, N. (1992). Teorie podatkowe w świecie. Warszawa: PWN.
2.Gomułowicz, A., Małecki, J. (1995). Podatki i prawo podatkowe. Poznań: Ars boni et aequi.
3.Gwiazdowski, R. (2003). Adama Smitha koncepcja funkcji państwa, handlu międzynarodowego, finansów publicznych i podatków. Studia Iuridica, XLI.
4.Galbraith, J.K. (1991). Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Warszawa: PWE.
5.Heilbroner, R.L. (1993). Wielcy ekonomiści. Czasy, życie, idee. Warszawa: PWE.
6.Kowalczyk, M. (2015). Prawo podatkowe – wróg czy sprzymierzeniec przedsiębiorcy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 76 (1).
7.Rabushka, A. (1996). Od Adama Smitha do bogactwa Ameryki. Warszawa: CASE.
8.Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Spiegel, H.W. (1971). The growth of economic thought. New Jersey: Prentice Hall.
10.Taylor, E. (1957). Historia rozwoju ekonomiki. T. 1. Poznań: PWN.