Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Od transformacji i integracji do globalizacji

Autorzy: Stanisław Swadźba
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: kraje Europy Środkowo-Wschodniej transformacja systemowa integracja gospodarcza globalizacja
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (289-299)
Klasyfikacja JEL: F60
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem rozważań jest pokazanie zmian, jakie zaszły w poziomie globalizacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) w kontekście dwóch innych ważnych procesów społeczno-gospodarczych ostatnich dekad: transformacji systemowej i integracji gospodarczej. Poprzedza je opis zakresu badań i metody badawczej. W kolejnych punktach przedstawiono aktualny stopień globalizacji poszczególnych krajów oraz zmiany w jej poziomie w latach 1990–2017. W ostatniej części omówiono wpływ transformacji systemowej i integracji z Unią Europejską na poziom globalizacji krajów EŚW oraz wzajemne powiązania między nimi. W podsumowaniu przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balcerowicz, L. (1997). Socjalizm – kapitalizm – transformacja. Szkice z przełomu epok. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Dreher, A. (2006). Does Globalization Affect Growth? Empirical Evidence from a New Index of Globalization. Applied Economics, 10, 1091–1110.
3.Figge, L., Martens, P. (2014). Globalisation Continues: The Maastricht Globalisation Index Revisited and Updated, Globalization. DOI: 10.1080./14747731.2014.887389.
4.KOF Index of Globalization (2018). Pobrano z: http://www.globalization.kof.ethz.ch (11.02.2018).
5.Kołodko, G.W. (1999). Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
6.Martens, P., Castelli, M., De Lombaerde, P., Figge, L., Scholte, J.A. (2014). New Directions in Globalization Indices, Globalizations. DOI: 10.1080/14747731.2014.944336.
7.Swadźba, S. (2007). Integracja i globalizacja a system gospodarczy Polski. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
8.Swadźba, S. (2017). Globalizacja oraz zmiany jej poziomu. Studia i Prace WNEiZ, 2 (50), 153–162.
9.Vujakovic, P. (2010). How to measure Globalisation? A New Globalisation Index (NGI). FIW Working Paper, 46. Pobrano z: http://www.fi w.ac.at (11.02.2018).
10.Zagóra-Jonszta, U. (2017). Globalizacja i jej pomiar. Studia i Prace WNEiZ, 2 (50), 177–187.