Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

3 (3-5) --- Więcej
1.

Wskaźniki internacjonalizacji a percepcja sukcesu w polskich przedsiębiorstwach wcześnie umiędzynarodowionych

11 (7-17) Ewa Baranowska-Prokop, Tomasz Sikora Więcej
2.

Przedsiębiorczość młodych osób w województwie podkarpackim – wybrane aspekty

10 (19-28) Anna Barwińska-Małajowicz, Bogusław Ślusarczyk, Kamila Tęcza Więcej
3.

Determinanty intencji przedsiębiorczych – czy płeć ma znaczenie?

14 (29-42) Tomasz Bernat, Aleksandra Gąsior Więcej
4.

Wpływ funkcjonowania nieautoryzowanych kanałów dystrybucji na branżę filmową

12 (43-54) Sławomir Czetwertyński Więcej
5.

Comprehensive risk management in a business


(Kompleksowe zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie)
11 (55-65) Ireneusz Drabik Więcej
6.

Skills and willingness to buy insurance policies


(Skłonność do zawierania umów ubezpieczeniowych w zależności od umiejętności)
9 (67-75) Maria Forlicz Więcej
7.

Dyskontowanie odłożonych w czasie zysków i strat w świetle teorii perspektywy

12 (77-88) Maria Forlicz, Tomasz Rólczyński Więcej
8.

Impact of information about risk on the attractiveness of tourist travel


(Wpływ informacji o zagrożeniach na ocenę atrakcyjności wyjazdów turystycznych)
12 (89-100) Maria Forlicz, Tomasz Rólczyński, Julita Markiewicz-Patkowska, Piotr Oleśniewicz Więcej
9.

Czynniki utrudniające skuteczne oddziaływanie polityki fiskalnej na gospodarkę

12 (101-112) Tomasz Grabia Więcej
10.

Financial risk evaluation for international supply chain projects


(Pomiar finansowego ryzyka dla międzynarodowych projektów łańcucha dostaw)
10 (113-122) Marcin Halicki, Andreas Uphaus Więcej
11.

Wpływ programu Rodzina 500+ na poziom życia gospodarstw domowych wychowujących dzieci i jego samoocenę w Polsce w 2016 roku

15 (123-137) Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak Więcej
12.

Regionalne aspekty funkcjonowania rynku pracy – na przykładzie województwa lubuskiego (w latach 2011–2016)

24 (139-162) Wacław Jarmołowicz, Łukasz Ziębakowski Więcej
13.

Kartele i patenty a nakłady badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

12 (163-174) Adam Karbowski, Jacek Prokop Więcej
14.

Idee merkantylizmu we współczesnej gospodarce

10 (175-184) Katarzyna Kłosowicz-Toborek Więcej
15.

Popegeerowskie powiaty – prekariat w województwie zachodniopomorskim

12 (185-196) Danuta Kopycińska Więcej
16.

Równowaga rynkowa i cykl koniunkturalny. Model matematyczny

15 (197-211) Robert Kruszewski Więcej
17.

Czy makroekonomia musi mieć mikroekonomiczne podstawy?

16 (213-228) Marian Noga, Beniamin Noga Więcej
18.

Czy struktura pracujących w przemyśle w Polsce się zmienia?

11 (229-239) Mariusz Nyk Więcej
19.

Analiza poziomu i struktury rezerw walutowych Szwajcarskiego Banku Narodowego

12 (241-252) Ireneusz Pszczółka Więcej
20.

Seasonality of the total number of the workers in Poland


(Sezonowość ogólnej liczby pracujących w Polsce)
11 (253-263) Kamila Radlińska, Maria Klonowska-Matynia Więcej
21.

Ocena trafności prognoz map potrzeb zdrowotnych w kontekście zarządzania podażą wybranych usług w ochronie zdrowia

12 (265-276) Karolina Sobczyk, Michał Wróblewski, Tomasz Holecki, Dorota Szałabska Więcej
22.

Przekształcenia instytucjonalne na rynku narkotyków w Polsce w latach 1920–1930

12 (277-288) Jakub Sukiennik Więcej
23.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Od transformacji i integracji do globalizacji

11 (289-299) Stanisław Swadźba Więcej
24.

Structural changes in employment – opportunities and threats for the situation of women on the labour market


(Zmiany strukturalne w zatrudnieniu – szanse i zagrożenia dla sytuacji kobiet na rynku pracy)
12 (301-312) Grażyna Węgrzyn Więcej
25.

Pomoc publiczna a inwestycje przedsiębiorstw w Polsce

12 (313-324) Maciej Woźniak Więcej
26.

Państwo socjalistyczne w poglądach Hayeka i Schumpetera

10 (325-334) Urszula Zagóra-Jonszta Więcej
27.

Zmiany konkurencyjności zasobów pracy krajów Grupy Wyszehradzkiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej

11 (335-345) Mariusz Zieliński Więcej
28.

Relacje z podwładnymi, style kierowania a postawy przedsiębiorcze menedżerów

17 (347-363) Ireneusz Żuchowski Więcej