Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Przekształcenia instytucjonalne na rynku narkotyków w Polsce w latach 1920–1930

Autorzy: Jakub Sukiennik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: dobra niekorzystnie społecznie rynek narkotyków regulacja nowa ekonomia instytucjonalna
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (277-288)
Klasyfikacja JEL: D02
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia zmian instytucjonalnych na rynku narkotyków w Polsce w latach 1920–1930. W związku z tym, że narzędzia analityczne, którymi dysponuje ekonomia, nie są dobrze dopasowane do analizy dynamicznych procesów, w artykule zostaną wykorzystane koncepcje, które mają umożliwić wyjaśnienie przebiegu zmian prawnych na rynku narkotyków w Polsce w pierwszej części okresu międzywojennego. Sięgnięto zatem do koncepcji grup interesu pochodzącej z nowej nowej ekonomii instytucjonalnej. Celem artykułu jest krótkie omówienie przekształceń przepisów prawnych na rynku narkotyków w Polsce w latach 1920–1930, a także odpowiedź na pytanie, jakie czynniki mogły odpowiadać za dany kierunek zmian instytucjonalnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Konwencja (1927). Konwencja międzynarodowa dotycząca opjum. DzU 1927, nr 108, poz. 920.
2.Oświadczenie (1923). Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej Konwencji Opjumowej,
3.podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. i do protokółu zamknięcia III Konferencji Opjumowej, podpisanego w Hadze dnia 25 czerwca 1914 r. DzU 1923, nr 9, poz. 55; DzU 23.9.55.
4.Rozporządzenie (1924a). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozdziału kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego. DzU 1924, nr 9, poz. 86.
5.Rozporządzenie (1924b). Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1924 r. w przedmiocie uzupełnienia paragrafu 6 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnym. DzU 1924, nr 39, poz. 420.
6.Rozporządzenie (1925). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 20 stycznia 1925 r. o trybie postępowania przy przywozie i wywozie substancji i przetworów odurzających. DzU 1925, nr 15, poz. 98.
7.Rozporządzenie (1928a). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1928 r. o uznaniu eteru etylowego i jego mieszanin za szczególnie niebezpieczne dla zdrowia. DzU 1928, nr 43, poz. 443.
8.Rozporządzenie (1928b). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wojskowych z dnia 1 marca 1928 r. o substancjach i przetworach odurzających. DzU 1928, nr 52, poz. 499.
9.Rozporządzenie (1928c). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 31 maja 1928 r. o uznaniu niektórych substancji i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia. DzU 1928, nr 72, poz. 650.
10.Rozporządzenie (1929). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 1929 r. o detalicznej sprzedaży substancji i przetworów odurzających. DzU 1929, nr 48, poz. 402.
11.Rozporządzenie (1930). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 15 marca 1930 r. o uznaniu niektórych substancji i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia. DzU 1930, nr 36, poz. 304.
12.Traktat (1920). Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonymi i skojarzonymi i Niemcami, podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. DzU 1920, nr 35, poz. 200.
13.Ustawa (1923). Ustawa z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. DzU 1923, nr 72, poz. 559.