Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Impact of information about risk on the attractiveness of tourist travel
(Wpływ informacji o zagrożeniach na ocenę atrakcyjności wyjazdów turystycznych)

Autorzy: Maria Forlicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Instytut Ekonomii

Tomasz Rólczyński
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Finansów i Zarządzania

Julita Markiewicz-Patkowska
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Finansów i Zarządzania

Piotr Oleśniewicz
Akadamia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Instytut Turystyki i Rekreacji
Słowa kluczowe: ryzyko racjonalny wybór turystyka
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (89-100)
Klasyfikacja JEL: D12 Z30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób informacja o dwóch rodzajach ryzyka (naturalnym i obejmującym działalność człowieka) różniących się poziomem wpływa na ocenę atrakcyjności wakacji. Oceniono wpływ ryzyka politycznego i naturalnego na ocenę atrakcyjności ofert turystycznych. Realizacja celu artykułu została oparta na eksperymentalnych badaniu przeprowadzonym na 353 osobach uczących się w dwóch różnych instytucjach szkolnictwa wyższego. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej, stosując klasyczne i lokalizacyjne miary opisowe, regresję liniową i testy statystyczne, takie jak jednoczynnikowa ANOVA. Nie znaleziono dowodów, że ludzie różnie reagują na różne rodzaje ryzyka, ale wyniki wskazują, że wrażliwość miar reakcji (zmiany cen i oceny atrakcyjności) nie są takie same.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bahill, A.T., Madni, A.M. (2016). Tradeoff decisions in system design. Springer International Publishing.
2.Bishop, R., Heberlein, T. (1979). Measuring values of extramarket goods: are indirect measures biased? American Journal of Agricultural Economics, 5 (61), 926–930.
3.Botelho, A., Pinto, L. (2002). Hypothetical, real, and predicted real willingness to pay in open-ended surveys: experimental results. Applied Economics Letters, 9 (15), 993–996.
4.Chang, J., Lusk, J., Norwood, F. (2009). How closely do hypothetical surveys and laboratory experiments predict fi eld behavior? American Journal of Agricultural Economics, 2 (91), 518–534.
5.Dohmen, T. (2005). Individual risk attitudes: new evidence from a large, representative, experimentally-validated survey. IZA Discussion Papers, no. 1730,
6.Duarte, F., Rosa, C. (2015). The Equity Risk Premium: A Review of Models. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, no. 714.
7.Fifer, S. (2011). Hypothetical bias in stated preference experiments: is it a problem? And if so, how do we deal with it? Retrieved from: http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/7923/1/sj-fi fer-2011-thesis.pdf (20.10.2015).
8.Forlicz, M., Rólczyński, T. (2016). Hipotetyczne i rzeczywiste decyzje podejmowane w warunkach ryzyka. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 301, 25–43.
9.Gonzalez, R., Wu, G. (1999). On the shape of probability weighting function. Cognitive Psychology, 38, 129–166.
10.Kahneman, D., Tversky, A. (1974). Judgement under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185, 1124–1130.
11.Knetsch, J.L., Sinden, J.A. (1984). Willingness to pay and compensation demanded: experimental evidence of an unexpected disparity in measures of value. The Quarterly Journal of Economics, 3 (99), 507–521.
12.List, J., Shogren, J. (1998). Calibration of the difference between actual and hypothetical valuations in a fi eld experiment. Journal of Economic Behavior and Organization, 37, 193–205.
13.Neill, H., Cummings, R., Ganderton, P., Harrison, G., McGukin, T. (1994). Hypothetical surveys and real economic commitments. Land Economics, 70, 145–154.
14.Simon, H. (1957). Models of Man. New York: Wiley.
15.Tversky, A., Kahneman, D. (1981). The framing of decision and the psychology of choice. Science, 211, 453–463.
16.Tversky, A., Kahneman, D. (1986). Rational Choice and the Framing of Decisions. The Journal of Business, 4 (59), 251–278.
17.Wakker, P., Thaler, R.H., Tversky, A. (1997). Probabilistic Insurance. Journal of Risk and Uncertainty, 1 (15), 7–28.
18.Weber, J. (2015). Essays in fi nancial literacy & decision making. PhD thesis. Nottingham: University of Nottingham.