Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Przedsiębiorczość młodych osób w województwie podkarpackim – wybrane aspekty

Autorzy: Anna Barwińska-Małajowicz
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Bogusław Ślusarczyk
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Kamila Tęcza
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość intencje przedsiębiorcze absolwenci szkół wyższych
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (19-28)
Klasyfikacja JEL: L26 D91 A23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problematykę przedsiębiorczych postaw młodych osób w kontekście ich skłonności do podejmowania własnej działalności gospodarczej należy uznać za przedmiot badań, którego zgłębianie skutkuje wnikliwym rozpoznaniem podejmowanej problematyki. Głównym celem artykułu jest przedstawienie skłonności młodych osób do zakładania własnej działalności gospodarczej jako jednego z najbardziej oczywistych przejawów przedsiębiorczości. Analizę przeprowadzono na przykładzie absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z rocznika 2014/2015 na tle tendencji ogólnopolskich. Zastosowane metody badawcze to desk research, analiza wyników sondażu diagnostycznego Biura Karier UR i wyników ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych ELA (2014–2015).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barwińska-Małajowicz, A. (2013). Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech. Analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
2.BDL (2018). Bank Danych Lokalnych. Pobrano z: https://bdl.stat.gov.pl (27.01.2018).
3.Biuro Karier UR (2016). Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pomiar początkowy absolwentów z rocznika 2014/2015. Raport. Wrocław: Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego.
4.Błachut, B., Cierpiał-Wolan, M., Koprowicz, D. (2014). Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w latach 2009–2013. Analizy Statystyczne Rzeszów: Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
5.Bratnicki, M. (2002). Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
6.Brzozowska, A., Klincewicz, K. (red.) (2016). Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
7.ELA (2014–2015). Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Pobrano z: http://ela.nauka.gov.pl/ (27.01.2018).
8.European Commission (2018). The Entrepreneurship 2020 Action Plan. Pobrano z: https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan_pl (27.01.2018).
9.Feder, B.J. (2017). Raport – Badanie przedsiębiorczości wśród młodzieży 2017. Grodzisk Mazowiecki: Akademia Liderów Fundacja im. dra Bogusława Federa.
10.Janowski, A. (1998). Słownik ekonomiczny. Kraków: Wydawnictwo Instytutu GSMiE.
11.Korpysa, J. (2010). Demograficzne determinanty rozwoju przedsiębiorczości młodzieży wiejskiej – wyniki badań. Przegląd Organizacji 11, 24–27.
12.Kożuch, A., Dyndalewicz, A. (2004). Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
13.Kurczewska, A. (2010). Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych. E-mentor, 4 (36). Pobrano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/768 (27.01.2018).
14.Kurczewska, A. (2014). Przedsiębiorczość i ekonomia – separacja czy integracja? Pobrano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/54/id/1090 (27.01.2018).
15.Niedzielski, E. (2014). Poziom i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 1 (16), 153–157.
16.Noga, A. (2011). Teorie przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
17.Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
18.Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship: he Individual – Opportunity Nexus. Northampton: Edward Elgar Pub.
19.Shane, S., Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a fi eld of research. Academy of Management Review, 1 (25), 217–226.
20.Skawińska, E. (2012). Kapitał społeczny w rozwoju regionu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.