Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.30-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 30 2017
Attitudes of Polish households towards cash payments
(Postawy polskich gospodarstw domowych wobec płatności gotówką)

Autorzy: Janina Harasim
prof. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

Monika Klimontowicz
dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
Słowa kluczowe: płatności gotówkowe innowacje płatnicze zwyczaje płatnicze płatności detaliczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (17-31)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Coraz większa liczba krajów wprowadza daleko idące prawne ograniczenia w użyciu gotówki i stymulują rozwój obrotu bezgotówkowego. Tendencja do stopniowej eliminacji gotówki na rzecz płatności elektronicznych jest obserwowana na całym świecie, jednak ciągle istnieją kraje takie jak Polska, w których gotówka nadal jest najczęściej używaną formą płatności w transakcjach detalicznych. Celem artykułu jest identyfikacja postaw polskich gospodarstw domowych wobec gotówki oraz ich skłonności do ograniczenia jej użycia w płatnościach detalicznych. Dotychczasowe badania przeprowadzone w Polsce pokazują, że gotówka jest wciąż najczęściej używaną formą zapłaty w płatnościach detalicznych, zwłaszcza w mikropłatnościach. Gotówką najczęściej płacą osoby starsze i najmłodsze (jeszcze niepracujące), o niskim poziomie wykształcenia i dochodach, często niepracujące (bezrobotni, emeryci, uczniowie), mieszkające na wsi lub w małych miejscowościach. Płacenie gotówką jest często bezrefleksyjne, co będzie utrudniać zmianę zwyczajów płatniczych gospodarstw domowych. Wyniki badań własnych dowiodły, że Polacy, mimo dużej otwartości na innowacyjne formy płatności, wciąż nie są gotowi zrezygnować z płacenia gotówką. Powodem tego może być wysoka ocena atrybutów gotówki (zwłaszcza prostoty jej użycia i kosztu) w porównaniu z instrumentami płatności bezgotówkowych – zarówno tradycyjnymi, jak i innowacyjnymi.
Pobierz plik

Plik artykułu