Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.2-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2/2016
Quo vadis, socjologio?

Autorzy: Jolanta Gładys-Jakóbik
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: Sieć Internet maszyna społeczna zmiana społeczeństwo
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (5-18)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dyskusje wieszczące koniec socjologii co jakiś czas zajmują uwagę badaczy i trochę zdążyliśmy już do tego przywyknąć. W ostatnich latach coraz głośniej mówi się jednak o „kryzysie transhumanistycznym” i jego konsekwencjach dla rozwoju nauki. Autorzy opisują mechanizmy kształtowania się teorii socjologicznej jako odpowiedzi na problemy społeczeństwa nowoczesnego, poszukując podstaw ładu społecznego w ramach teorii systemu społecznego czy teorii zmiany społecznej. Współcześnie zjawiska towarzyszące ponowoczesności stawiają bowiem coraz częściej pod znakiem zapytania przydatność dotychczasowych modeli i narzędzi służących analizie społeczeństwa. Pojawiają się pytania o zasadność zastosowania teorii chaosu czy ogólniej – teorii systemów (rozwijanych w naukach przyrodniczych) do nauk społecznych, socjologii w szczególności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Afeltowicz, Ł., Pietrowicz, K. (2008). Koniec socjologii, jaką znamy, czyli o maszynach społecznych i inżynierii socjologicznej. Studia Socjologiczne, 3 (190), 43–79.
2.Barábasi, A.-L. (2002). Linked. The New Science of Networks. Cambridge MA: Perseus Press.
3.Bendyk, E., Przegalińska, A. (2016). Ludzie idą w trans. Polityka, 19, 80–82.
4.Bomba, R., Krzysztofek, K. (2011). Będziemy żyć pod cyfrowym niebem...” – z profesorem Kazimierzem Krzysztofkiem rozmawia Radosław Bomba. Kultura i Historia, 19. Pobrano z: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2400.
5.Castells, M. (2013). Władza komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Damasio, A. (1999). Błąd Kartezjusza. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
7.Domańska, E. (2007). Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce. Teksty Drugie, 5, 48–61.
8.Gazeta (2008). Szef przeczyta maile, sprawdzi twoją minę? Gazeta Wyborcza, 22 stycznia.
9.Glenny, M. (2010.) Internet pod kontrolą, czyli cyberwojna o sieć. Gazeta Prawna, 29 października – 1 listopada.
10.Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Krzysztofek, K. (1993). Cywilizacja: dwie optyki. Warszawa: Instytut Kultury.
12.Krzysztofek, K. (2009). Nieludzka sieć. Wokół teorii Actor-Network. W: G. Gorzelak, M. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir (red.), Człowiek – miasto – region. Związki i interakcje (s. 267–283). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
13.Krzysztofek, K. (2011). W stronę maszyn społecznych. Jaka będzie socjologia, której nie znamy? Studia Socjologiczne, 201 (2), 123–145.
14.Lacroix, M. (1999). Ideologia New Age. Katowice: Wydawnictwo Książnica.
15.Lindstrom, M. (2009). Zakupologia. Prawdy i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy. Kraków: Wydawnictwo Znak.
16.McLuhan, M. (2007). Zrozumieć media. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
17.Mills, C.W. (2007). Wyobraźnia socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Niesporek, A. (2007). Czy koniec socjologii, jaką znamy? Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
19.Rheingold, H. (2002). Smart Mobs. The Next Social Revolution. Transforming Cultures and Communities in the Age of Instant Access. Cambridge MA: Basic Books.
20.Ritzer, G. (1997). Mcdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
21.Socjoszpieg (2016). Quo vadis, socjologio? O public sociology Michaela Burawoy’a. Pobrano z: http://socjoszpieg.blox.pl/2007/07/Quo-vadis-socjologio-O-public-sociology-Michaela.html.
22.Surowiecki, J. (2005). The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations. New York: Doubleday.
23.Szlendak, T., Pietrowicz, K. (2005). Kultura konsumpcji jako kultura wyzwolenia? Między krytyką konsumeryzmu a społeczeństwem opartym na modzie. Kultura i Społeczeństwo, 3, 85–108.
24.Sztompka, P. (2005). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
25.Virilio, P. (2006). Bomba informacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.