Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Czy zawód księgowego jest prestiżowy? Portrety księgowych w Polsce i w Rumunii

Autorzy: Stanisław Hońko ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości
Słowa kluczowe: zawód księgowego prestiż zawodu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) Corpul Expertilor Con-tabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR)
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (299-310)
Klasyfikacja JEL: M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych wśród pol-skich i rumuńskich księgowych w zakresie postrzegania prestiżu tego zawodu. Badania były prowadzone w ramach projektu „Portrety księgowych”, obejmującego ankiety wypełnione przez niemal 5 000 re-spondentów (księgowych i przedsiębiorców). Metodologia badania – Na potrzeby artykułu wykorzystano dwa kwestionariusze internetowe (Autopor-tret księgowych i Księgowi oczami przedsiębiorców). Zbadano zależność postrzegania prestiżu zawodo-wego księgowych od takich czynników jak: wiek respondentów, ich stanowisko czy wielkość jednostki, którą reprezentują. Wynik – Zawód księgowego jest uznawany za prestiżowy. Więcej wysokich ocen wystawiają rumuńscy księgowi i przedsiębiorcy, co może być związane z tym, że zawód księgowego w Rumunii jest regulowa-ny. Oryginalność/Wartość – Księgowi jako profesja są rzadko podejmowanym tematem badawczym. Wa-lorem artykułu jest przedstawienie wyników badań ankietowych na dość dużej próbie księgowych i przedsiębiorców pochodzących z Polski i Rumunii. Słowa kluczowe: zawód księgowego, prestiż zawodu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP), Cor-pul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR)

Pliki opcjonalne

26_honko.s_prestiz_ksiegowego.xlsx
Wykresy w Excelu
Pobierz
Pobierz plik

Plik artykułu