Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.30-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 30 2017
Banking sector and behavioral finance
(Sektor bankowy i finanse behawioralne)

Autorzy: Ekrem Tufan
assoc. prof. dr. (PHD), Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Tourism
Słowa kluczowe: zależność referencyjna koszty utopione heurystyki sektor bankowy finanse behawioralne
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (67-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Człowiek nie jest racjonalny, ale normalny. Jest to główna rozbieżność między tradycyjnymi a behawioralnymi teoriami finansów. Finanse behawioralne zakładają, że ludzie przejawiają heurystyczność i uprzedzenia przy podejmowaniu decyzji w niepewności i jest to całkowicie normalne, zaś w świetle tradycyjnych finansów akceptuje się człowieka jako jednostkę racjonalną. Sektor usług, w tym bankowość, jest bardziej związana z człowiekiem niż jakakolwiek inna działalność. Decyzje związane z bankowością człowieka (klienta) codziennie podejmowane są w warunkach niepewności, więc powinny istnieć heurystyki i uprzedzenia. W prezentowanym badaniu omówiono tendencje w sektorze bankowym, takie jak koszty utopione, czy awersja do strat.
Pobierz plik

Plik artykułu