Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Niezawodnościowe i symulacyjne metody zapewnienia efektywności przedsięwzięć produkcyjnych i transportowych

Autorzy: Stanisław Młynarski
Politechnika Krakowska
Słowa kluczowe: eksploatacja symulacja niezawodność efektywność majątek trwały
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (103-118)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W przedstawionej pracy opisano możliwości zastosowania elementów inżynierii do organizacji i strategii racjonalnego gospodarowania oraz efektywnego wykorzystania środków trwałych przedsiębiorstwa w systemach produkcyjnych. Skuteczność strategii użytkowania kapitału trwałego określana jest w aspekcie składu rzeczowego i organizacji składników stanowiących system produkcyjny. Stopień osiągniętej racjonalności ekonomicznej opisany jest probabilistyczną funkcją wykonania zadania produkcyjnego o założonych parametrach ekonomicznych, definiowaną jako funkcja niezawodności systemu. Natomiast struktura organizacyjna użytkowanych składników majątku zastąpiona jest strukturą niezawodnościową i charakterystycznymi dla niej modelami obliczeniowymi. Istotą dla osiągnięcia sukcesu ekonomicznego systemu jest strategia organizacji zbioru elementów dopasowana do modelu struktury niezawodnościowej podporządkowanego maksymalnej efektywności systemu. Wyznaczane wskaźniki techniczne i ekonomiczne generowane są w programie komputerowym do analizy struktur niezawodnościowych metodą symulacyjną Monte Carlo. Efektem jest ujęcie zależności między strukturą niezawodnościową, kosztami a efektami ekonomicznymi systemu. W związku z tym można stwierdzić, że organizacja struktury niezawodnościowej stanowi wiodący czynnik do wyznaczenia zasadniczych wielkości techniczny i ekonomicznych, mających wpływ na efektywność i poprawność funkcjonowania systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamkiewicz, W., Hempel, L., Podsiadło, A., Śliwiński, R. (1983). Badania i ocena niezawodności maszyny w systemie transportowym. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
2.Borowiecki, R., Czaja, J., Jaki, A. (1997). Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane. Warszawa–Kraków: TNOiK.
3.Iwin, J., Niedzielski, Z. (2002). Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Johnson, P.E. (2013). Monte Carlo Analysis in Academic Research. W: T.D. Little (red.), The Oxford Handbook of Quantitative Methods in Psychology. Vol. 1.
5.Kaczmarek, J., Młynarski, S. (2015). The Impact of Reliability on the Costs of the Use of Vehicles. Development, innovation and business potential in view of economic changes. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics.
6.Kaczor, G., Młynarski, S., Szkoda, M. (2016). Verification of Safety Integrity Level with the Application of Monte Carlo Simulation and Reliability Block Diagrams. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 41, 31–39.
7.Karpiński, J., Korczak, E. (1990). Metody oceny niezawodności dwustanowych systemów technicznych. Omnitech Press.
8.Manzini, R., Regattieri, A., Pham, H., Ferrari, E. (2010). Maintenance for Industrial Systems. London: Springer-Verlag.
9.Młynarski, S. (2014). Niezawodność strukturalna w systemach logistycznych ratownictwa. Logistyka, 4, 871–880.
10.Młynarski, S., Kaczmarek, J. (2015). Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw transportu towarów w ujęciu przyczynowej analizy kreowania wartości. Logistyka, 4, 4959–4971.
11.Młynarski, S., Pilch, R., Smolnik, M., Szybka, J. (2015). Kształtowanie układów technicznych w aspekcie zapewnienia ich niezawodnego i bezpiecznego funkcjonowania. Logistyka, 6, 1210–1218.
12.Moczarski, M. (1996). Nowe metody obsługiwania pojazdów szynowych. Technika Transportu Szynowego, 8.
13.Oprzędkiewicz, J. (1997). Komputerowa metoda oceny niezawodności systemów technicznych. Lublin: LTN.
14.Oprzędkiewicz, J. (1993). Wspomaganie komputerowe w niezawodności maszyn. Warszawa: WNT.
15.Pilch, R. (2015). A Method for Obtaining the Required System Reliability Level by Applying Preventive Maintenance. Simulation, 7 (97), 615–624.
16.Smalko, Z. (1996). Modelowanie eksploatacyjnych systemów transportowych. Radom: ITE.
17.System Analysis Reference. Reliability, Availability & Optimization. BlockSim 7 (1999–2007). Tucson (AZ): Reliasoft Corporation.
18.Urbańczyk, E. (1985). Metody analizy ekonomicznej efektywności majątku trwałego w przemyśle. Szczecin: Politechnika Szczecińska.
19.Zamojski, W. (1981). Niezawodność i eksploatacja systemów. Wrocław: Politechnika Wrocławska.
20.Zarzecki, D. (1997). Metody oceny efektywności inwestycji. Wybrane zagadnienia. Szczecin: Interbook.