Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
Kluczowe procesy marketingowe i ich rola w kanale marketingowym

Autorzy: Stanisław Skowron
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: producent marketing klient system marketingowy wartość dla klienta
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (257-266)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest głosem w dyskusji nad koncepcją systemu marketingowego jako środowiska rynkowego, w którym kształtowana jest wartość dla klienta. Na bazie krytyki klasycznej koncepcji marketingu oraz praktyki agresywnego marketingu behawioralnego, wspieranego nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, przedstawiono założenia systemu marketingowego, opartego na triadzie: producent – klient – organizator rynku. W środowisku tym zachodzą istotne procesy kreowania i uzgadniania wartości, wpływające na kierunek aktywności innowacyjnej i biznesowej producenta. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Christensen C.M., Raynor M.E., Innowacje. Napęd wzrostu, Studio Emka, Warszawa 2008.
2.Clark T., Osterwald A., Pigneur Y., Model biznesowy, Wyd. Helion, Gliwice 2010.
3.Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
4.Doyle P., Marketing wartości, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2005.
5.Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Marketing wobec wyzwań wynikających ze zrównoważonego rozwoju, w: Marketing – ujęcie terytorialne, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010.
6.Skowron S., Marketing w procesie odnowy strategicznej przedsiębiorstwa, artykuł zgłoszony na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Zarządzanie rozwojem organizacji pt. Od kryzysu do sukcesu w biznesie, Politechnika Łódzka 2015.
7.Skowron S., Skowron Ł., Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa 2012.
8.Skowron S., Szymoniuk B., Marketing and sustanainable development, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” 2014, Vol. 9, No. 2.
9.Walukiewicz S., The market triple, „Central European Journal of Operations Research” 2014, Vol. 22, Iss. 4.
10.Żabiński L., Marketing w dobie światowego kryzysu gospodarczego, w: Marketing – ujęcie terytorialne, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010.