Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39

Rok wydania:2015
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Opakowanie jako źródło informacji o produktach żywnościowych

14 (9-22) Piotr Cyrek Więcej
2.

Wzorce męskości w komunikacji marki

10 (23-32) Monika Hajdas Więcej
3.

Podstawowa klasyfikacja komunikacji marketingowej

12 (33-44) Stanisław Kaczmarczyk Więcej
4.

Reklama żywności – postawy i zachowania konsumentów

10 (45-54) Witold Kozirok Więcej
5.

Praktyka informowania o jakości produktów w reklamie telewizyjnej

12 (55-66) Robert Maik Więcej
6.

Wybrane aspekty marketingu w usługach turystycznych

16 (67-82) Alina Oczachowska Więcej
7.

„Zyskowny klient” i „natrętna komunikacja” we współczesnym marketingu

14 (83-96) Dariusz Oczachowski Więcej
8.

Kierunki rozwoju działań merchandisingowych w drugiej dekadzie XXI wieku

10 (97-106) Beata Tarczydło Więcej
9.

Oddziaływanie rekomendacji blogerów na zamiar dokonania zakupów w internecie u młodych dorosłych

12 (109-120) Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka Więcej
10.

Ambient marketing jako innowacyjna forma komunikacji z klientem

12 (121-132) Włodzimierz Deluga Więcej
11.

Kreatywność w marketingu produktów sektora przemysłów kreatywnych

10 (133-142) Sławomir Kotylak Więcej
12.

Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia

12 (143-154) Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska Więcej
13.

Kreowanie wizerunku marki offline a online

12 (155-166) Aleksandra Całka, Barbara Mróz-Gorgoń Więcej
14.

Użytkownik social media i wzory jego zachowań konsumenckich na rynku turystyki muzealnej

14 (167-180) Agata Niemczyk Więcej
15.

Rozwój internetowych zakupów grupowych

12 (181-192) Grzegorz Szymański Więcej
16.

Determinanty skutecznych negocjacji biznesowych

10 (195-204) Magdalena Kalińska-Kula Więcej
17.

Relacje między uczestnikami łańcucha dostaw żywności – ocena stanu i działań podejmowanych dla ograniczania nieuczciwych praktyk handlowych

12 (205-216) Urszula Kłosiewicz-Górecka Więcej
18.

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw chińskich na rynku europejskim w kontekście budowania ich pozycji konkurencyjnej

16 (217-232) Karolina Łopacińska Więcej
19.

Logistyka i marketing narzędziem doskonalenia funkcjonowania Polskiej Fundacji Ekologicznej

12 (233-244) Józef Perenc Więcej
20.

Wpływ wejścia nowego podmiotu do lubelskiego sektora centrów handlowych na sposób postrzegania aktualnych graczy rynkowych

12 (245-256) Łukasz Skowron Więcej
21.

Kluczowe procesy marketingowe i ich rola w kanale marketingowym

10 (257-266) Stanisław Skowron Więcej
22.

Opinie menedżerów na temat barier działalności innowacyjnej przedsiębiorstw – wyniki badań

10 (267-276) Urszula Szulczyńska Więcej