Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
Kreowanie wizerunku marki offline a online

Autorzy: Aleksandra Całka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Barbara Mróz-Gorgoń
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: wizerunek online wizerunek offline komunikacja marketingowa marka
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (155-166)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rewolucja internetowa zaowocowała niespotykanymi wcześniej zmianami w zachowaniach konsumentów oraz wygenerowała nowe kanały komunikacji marketingowej przedsiębiorstw i organizacji. Komunikacja marketingowa prowadzona przez stronę internetową oraz m.in. tzw. nowe media, czyli media społecznościowe nazywana jest komunikacją online, natomiast tradycyjne formy komunikacji określane są obecnie komunikacją offline. W artykule przedstawiono formy komunikacji marketingowej on- i offline stosowane najczęściej przez podmioty rynkowe. Jego celem jest przedstawienie różnic w kreowaniu wizerunku przez obie te formy komunikacji na wybranych przykładach. Wykorzystano studia literatury polskiej i zagranicznej oraz wyniki badań własnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bajdak A., Wstęp, w: Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, red. A. Bajdak, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
2.Drzazga M., Systemy promocji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
3.Kirwil L., Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9–16 lat i ich rodziców, SWPS–EU Kids Online, Warszawa 2011.
4.Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
5.Markiewicz E., Resiak-Urbanowicz M., Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa w internecie na przykładzie Międzynarodowych Targów Poznańskich, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2014, Vol. 2, No. 3 (264).
6.Okonek P., Wizerunek firmy w sieci – jak kreować i zarządzać marką w internecie?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
7.Rehman S.U., Ibrahim M.S., Integrated marketing communication and promotion, „Researchers World – Journal of Arts, Science & Commerce. International Refereed Reseach Journal” 2011, Vol. II, Iss. 4.
8.Rydel M., Budowa wizerunku firmy poprzez zintegrowaną komunikację marketingową, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 414, Szczecin 2005.
9.Rzemieniak M., Marketingowe czynniki tworzenia wartości w przedsiębiorstwach, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 414, Szczecin 2005
10.Stanowicka-Traczyk A., Instrumenty strategii kształtowania wizerunku na przykładzie miast polskich, „Studia Regionalne i Lokalne” 2007, nr 3 (29).
11.Strategie marketingowe, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2004.
12.Więcek-Janka E., Psychologiczne aspekty komunikacji marketingowej, w: Metody i narzędzia komunikacji marketingowej, red. Z. Waśkowski, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium”, Gniezno 2007.
13.Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. P. Buła, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010.
14.Żaba-Nieroda R., Developing corporate image, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie nr 17, Tarnów 2011.