Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
Logistyka i marketing narzędziem doskonalenia funkcjonowania Polskiej Fundacji Ekologicznej

Autorzy: Józef Perenc
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: bilans logistyka marketing fundacja ekologia
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (233-244)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono cele, zadania i podstawowe funkcje oraz uwarunkowania funkcjonowania Polskiej Fundacji Ekologicznej. Na podstawie bilansów oraz rachunku zysków i start oceniono jej wyniki ekonomiczno-finansowe. Wskazano także na potrzebę dalszego doskonalenia narzędzi logistyki i marketingu w funkcjonowaniu tej fundacji, a szczególnie w organizacji cyklicznych targów ekologicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abt S., Woźniak H., Podstawy logistyki, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
2.Amstrong G., Kotler Ph., Marketing, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
3.Biała księga. Europejska polityka transportowa 2010. Czas na podjęcie decyzji, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
4.Hutt M.D., Speh T.W., Zarządzanie marketingiem Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
5.II Międzynarodowe Forum Ekologiczne, http://forum-ekologiczne.pl/o-forum/.
6.Instrumenty zarządzania logistycznego, red M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2006.
7.Jeszka A.M., Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2013.
8.Zarzadzanie marketingowe, red G. Rosa, C.H. Beck Warszawa 2012.