Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
Wybrane aspekty marketingu w usługach turystycznych

Autorzy: Alina Oczachowska
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: promocja usług oczekiwania turystów internet usługi turystyczne marketing
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (67-82)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Planując wakacje rodzinne zwraca się uwagę na wiele aspektów usługi turystycznej. Zakłada się, że obecnie konkuruje się instrumentami marketingowymi szczególnie istotnymi w przypadku usług, czyli obsługą klienta, zarządzaniem personelem oraz procesami świadczenia usługi. Celem artykułu jest wykazanie, że z jednej strony w promocji usług turystycznych występuje przewaga technologii, z drugiej zaś ważny jest czynnik ludzki w postaci profesjonalnej obsługi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn J., Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
2.Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, część II, WSiP, Warszawa 2006.
3.Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000.
4.Kielan K., Pokora K., Przygotowanie do działalności usługowej. Podstawy usług. Ekonomika usług, WSiP, Warszawa 2004.
5.Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków 2010.
6.Kurek W., Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
7.Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, red. J. Mazur, Difin, Warszawa 2002.
8.Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa, fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno 2008.
9.Oleksiuk A., Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007.
10.Panasiuk A., Ekonomika turystyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
11.Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
12.Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
13.Pluta-Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1995.
14.Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.