Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
Opakowanie jako źródło informacji o produktach żywnościowych

Autorzy: Piotr Cyrek
Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: handel detaliczny opakowanie informacja produkty żywnościowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (9-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród 900 klientów handlu detalicznego żywnością. Ze względu na kluczowe znaczenie samoobsługowych form realizacji sprzedaży detalicznej artykułów żywnościowych, na znaczeniu zyskuje atrakcyjne opakowanie produktu. Poza funkcjami ochronnymi czy transportowymi musi ono pełnić funkcję informacyjną, szczególnie w warunkach ograniczonego zaangażowania personelu sprzedażowego w obrocie towarowym. W artykule podjęto próbę weryfikacji miejsca, jakie w strukturze kanałów informacyjnych zajmuje opakowanie produktów żywnościowych. Analizie poddano również skalę wykorzystania certyfikatów jakościowych zamieszczanych na opakowaniach jako determinanty zakupu w zdywersyfikowanych podgrupach klientów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamowicz M., Jasiulewicz A., Znakowanie produktów spożywczych jako instrument marketingu i zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego, Wyd. SGGW, Warszawa 2003.
2.Cheverton P., Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
3.Chudy S., Pietraszewski M., Ekonomika handlu. Część 1, Wyd. eMPi2, Poznań 2003.
4.Chwałek J., Nowoczesny sklep, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993.
5.Co nowego w opakowaniach żywności?, http://www.izz.waw.pl/pl/eufic?id=124.
6.Hernik J., Informacja czy manipulacja? Analiza na przykładzie wybranych reklam, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie XL, vol. 40, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
7.Jeznach M., Jakość produktu spożywczego wśród kryteriów wyboru stosowanych przez współczesnego konsumenta, „Handel Wewnętrzny” 2012, wrzesień–październik.
8.Michalski E., Marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
9.Opakowania w działaniach marketingowych, http://opakowania.com.pl/Wiadomo%C5%9Bci/Opakowania-w-dzia%C5%82aniach-marketingowych-26420.html.
10.Opakowanie, http://mfiles.pl/pl/index.php/Opakowanie.
11.Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, DzU z 2013, poz. 888.