Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
„Zyskowny klient” i „natrętna komunikacja” we współczesnym marketingu

Autorzy: Dariusz Oczachowski
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: komunikacja wielokanałowa zarządzanie portfelem klientów kapitał kliencki zarządzanie relacjami klient
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (83-96)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ostatnim czasie zmienia się pozycja marketingu i opinia o nim w organizacji, która go wykorzystuje. Wpływają na to m.in. zmiany dokonujące się w środowisku działania organizacji, decydujące o kształtowaniu się nowych postaw klientów – ich często nielojalnej i roszczeniowej postawy. Taka postawa utrudnia osiąganie przez marketing założonych celów i obniża jego ogólną ocenę. W artykule skoncentrowano się na kwestii problemów podmiotów gospodarczych z ich współczesnymi trudnymi klientami. Wykorzystano rezultaty badań przeprowadzonych w USA dotyczące zarządzania relacjami z klientami oraz skuteczności współczesnych metod komunikacji marketingowej (zarządzanie portfelem klientów, komunikacja wielokanałowa). W opinii autora mogą one być wykorzystane do działań marketingowych, które zwiększą prestiż samego marketingu. Praca ma charakter teoretyczny (analityczny), wykorzystano w niej wtórne źródła informacji i zawarto konkluzje odnoszące się także do ogólnych problemów, jakie stwarza organizacji współczesny klient.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Godfrey A., Seiders K., Voss G.B., Enough is enough! The fine line in executing multichannel relational communication, „Journal of Marketing” 2011, Vol. 75.
2.Gordon H., Relacje klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2006.
3.Johnson M.D., Selnes F., Customer portfolio management. Towards a dynamic theory of exchange relationships, „Journal of Marketing” 2004, Vol. 68.
4.Obłój K., Strategia konkurencji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2001.
5.Storbacka K., Lelltinen I., Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
6.Venkatesan R., Kumar V., A customer lifetime value framework for customer selection and resource allocation strategy, „Journal of Marketing” 2004, Vol. 68.
7.Verhoef P.C., Leeflang P.S.H., Getting marketing back into the boardroom. The influence of the marketing department in companies today, „GfK Marketing Intelligence Review” 2010, Vol. 2, No. 1.
8.Wiesel T., Skiera B., Villanueva J., My customers are better than yours. On reporting customer equity, „GfK Marketing Intelligence Review” 2010, Vol. 2, No. 1.