Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
Kierunki rozwoju działań merchandisingowych w drugiej dekadzie XXI wieku

Autorzy: Beata Tarczydło
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Słowa kluczowe: neuromerchandising holistyczny sensoryczny mobilny internetowy merchandising digitalny merchandising handel
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (97-106)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie kierunków zmian we współczesnych działaniach merchandisingowych. Rozważania prowadzone będą wokół tezy – w drugiej dekadzie XXI wieku działania merchandisingowe silnie wpływają na strategiczną przewagę firmy handlowej, dlatego należy je permanentnie usprawniać oraz dostosowywać do oczekiwań interesariuszy. Wychodząc od przybliżenia instrumentalnego podejścia do merchandisingu, scharakteryzowano uwarunkowania jego stosowania. Następnie wskazano innowacyjne sposoby i rozwiązania w rozważanym obszarze działań marketingowych, a w tym m.in. merchandising digitalny, internetowy, mobilny, sensoryczny, neuromerchandising oraz holistyczny. Rozważania teoretyczne wzbogacono przykładami z rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Binsztok A., Zuzański T., Jak oczarować klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowań konsumenckich, Wyd. Helion, Gliwice 2013.
2.Borusiak B., Merchandising, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2009.
3.Ebster C., Garaus M., Store design and visual merchandising. Creating store space that encourages buying, Business Expert Press, New York 2011.
4.Garrido-Morgado A., Gonzalez-Benito O., Merchandising at the point of sale: differential effect of end of aisle and islands, „Business Research Quarterly” 2015, Vol. 18.
5.Jak korzystamy z urządzeń mobilnych w procesie sprzedaży?, http://nf.pl/manager/jak-korzystamy-z-urzadzen-mobilnych-w-procesie-sprzedazy,47720,1.
6.Merchandising w sklepie internetowym, www.aptusshop.pl/sklepy_internetowe/merchandising-w-sklepie-internetowym.php.
7.Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Wyd. Poltext, Warszawa 2010.
8.Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
9.Russel P. J., Field visual merchandising strategy: developing a national in-store strategy using a merchandising service organization, Kogan Page Limited, Philadelphia 2015.
10.Tarczydło B., Merchandising jako nowoczesna metoda w zarządzaniu sprzedażą detaliczną, w: Zmiana warunkiem sukcesu: przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
11.Trendy w visual merchandisingu, http://fashionbusiness.pl/trendy-w-visual-merchandisingu/.
12.Witek L., Merchandising w małych i dużych firmach handlowych, C.H. Beck, Warszawa 2007.
13.Wu J., Kim A.J., Koo J., Co-design visual merchandising in 3D virtual stores:a facet theory approach, „International Journal of Retail & Distribution Management” 2015, Vol. 43, Iss: 6, s. 538–560.
14.Zaltman G., Jak myślą klienci? Podróż w głąb umysłu rynku, Wyd. Forum, Poznań 2003.