Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
Wzorce męskości w komunikacji marki

Autorzy: Monika Hajdas
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: wzorce męskości marka komunikacja marketingowa semiotyka
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (23-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Płeć kulturowa i role społeczne wynikające z płci, są elementem wykorzystywanym w komunikacji marek. Wzorce kobiecości i męskości ulegają jednak zmianom i aby marki pozostawały aktualne w oczach konsumentów, ich komunikacja powinna nadążać za tymi zmianami i w miejsce starych wzorców prezentować nowe. Artykuł oparty jest na studiach literaturowych, dotyczących badań nad wzorcami męskości i ich wykorzystaniem w marketingu, analizie semiotycznej dotyczącej zmiany wzorców męskości w kulturze masowej oraz analizie treści reklam pod kątem prezentowanych w nich wzorców męskości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alexander M., Codes and contexts, MRS Conference 1996, www.semioticsolutions.com/pdf/Codes%20&%20contexts.pdf.
2.Azar S.L., Exploring brand masculine patterns: moving beyond monolithic masculinity, „Journal of Product & Brand Management” 2013, Vol. 22, Iss. 7.
3.Chang C., Cultural masculinity/femininity influences on advertising appeals, „Journal of Advertising Research” 2006, September.
4.Guèvremont A., Grohmann B., Consonants in brand names influence brand gender perceptions, „European Journal of Marketing” 2015, Vol. 49, Iss. 1/2.
5.Hirschman E.C., Branding masculinity: tracing the cultural foundations of brand meaning, „Advances in Consumer Research” 2014, Vol. 42.
6.Kimmel M.S., Manhood in America: A cultural history, Oxford University Press, New York 2012
7.Lieven T., Grohmann T., Herrmann A., Landwehr J.R., van Tilburg M., The effect of brand design on brand gender perceptions and brand preference, „European Journal of Marketing” 2014, Vol. 49, Iss. 1/2.
8.Masculinity & modernity: investigating the man of Britain today, JWT Planning Foresight, February 2014, http://jwt.co.uk/wp-content/uploads/2014/01/JWT_Planning_Foresight_MasculinityModernity1.pdf.
9.Robbie R., Neale L., Brand/gender identity incongruence: if in doubt, err on the side of masculinity, „Society for Marketing Advances Proceedings” 2012, November.
10.Nelson M., Stein M., Does advertising content reflect consumers’ values? Exploring masculinity/femininity in Denmark and the U.S., American Academy of Advertising – Conference Proceedings, 2009, March.
11.Oswald L.R., Marketing semiotics. Signs, strategies, and brand value, Oxford University Press, New York 2012.
12.Ourahmoune N., Nyeck S., Gender values and brand communication: the transfer of masculine representations to brand narratives, „European Advances in Consumer Research” 2008, Vol. 8.
13.Romano A., Dokoupil T., Men’s lib, „Newsweek” 2010, 27 September.
14.Żurawicka-Koczan M., Polak K., Badania kulturowe w tworzeniu obrazu konsumenta, VII Ogólnopolski Kongres Badaczy Rynku i Opinii, Warszawa 2006, http://www.semiotyka.pl/badania_kulturowe.pdf.