Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
Użytkownik social media i wzory jego zachowań konsumenckich na rynku turystyki muzealnej

Autorzy: Agata Niemczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: turysta muzea zachowania turystyczne social media turystyka muzealna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (167-180)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest rozpoznanie uczestnika turystyki muzealnej, korzystającego z social media. Zaprezentowano jego profil społeczno-demograficzny oraz wzory zachowań turystycznych. W artykule ujawniono różnice w zachowaniach turystycznych między osobami dzielącymi się wrażeniami z pobytu w Krakowie w mediach społecznościowych a innymi odwiedzającymi miasto. Weryfikacji celów posłużyły dane empiryczne z badań przeprowadzonych w Krakowie w 2014 roku. Część praktyczną poprzedziły rozważania teoretyczne na temat turystyki muzealnej i social media.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.27 Reasons You Should Never Visit Poland, www.buzzfeed.com/annaneyman/27-reasons-you-should-never-visit-poland#.qsjl4AmzX.
2.Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
3.Baruah T.D., Effectiveness of social media as a tool of communication and its potential for technology enabled connections: A micro-level study, „International Journal of Scientific and Research Publications” 2012, Vol. 2, Iss. 5.
4.Black G., Transforming museums in the twenty-first century, Routledge, London 2012.
5.Dejnaka A., Wirtualne światy 2.0 jako obszar działań marketingowych, „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 3, t. 2.
6.Francuz P., Mackiewicz R., Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Wyd. KUL, Lublin 2007.
7.Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008.
8.Kruczek Z., Rzeczywista wielkość ruchu turystyki kulturowej oraz dynamika jego zmian w ostatnich latach, „Turystyka Kulturowa” 2013, nr 3.
9.Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium,, Gniezno 2008.
10.Mrozowski M., Media masowe władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2001.
11.Niemczyk A., Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
12.O’Reilly T., What is Web 2.0: design patterns and business models for the next generation of software, O’Reilly Media Inc., Sebastopol, CA 2005.
13.Oferta muzealna w perspektywie oczekiwań turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” 2013, nr 7.
14.Safko L., Brake D.K., The social media bible: tactics, tools, and strategies for business success, John Wiley & Sons Inc, New Jersey 2009.
15.Seda C., Sprzedaż online, Wyd. Helion, Gliwice 2008.
16.Seweryn R., Profil turysty pozyskującego informacje o destynacji z mediów społecznościowych (na przykładzie odwiedzających Kraków), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015 (w druku).
17.Stasiak A., Muzeum jako produkt turystyczny, w: Przemysł turystyczny, red. A. Szwichtenberg, E. Dziegieć, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000.
18.Stasiak A., Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, „Turyzm” 2013, nr 23/1.
19.Sterne J., Social media metrics. How to measure social media metrics: how to measure and optimize your marketing investment, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.