Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
Rozwój internetowych zakupów grupowych

Autorzy: Grzegorz Szymański
Politechnika Łódzka
Słowa kluczowe: internet zakupy grupowe e-commerce innowacje
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (181-192)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Internetowe zakupy grupowe funkcjonują w Polsce od pięciu lat; wydaje się, że ich dynamiczny rozwój został dawno temu wyhamowany. Współcześnie zakupy grupowe ewoluowały do miana serwisów ogłoszeniowych. Brak konieczności zgromadzenia odpowiedniej liczby chętnych osób, aby aktywować ofertę stawia pod znakiem zapytania adekwatność wykorzystywanego pojęcia grupy. Aktywni użytkownicy pozostali przy największych serwisach, natomiast wiele mniejszych przestało istnieć. Zdecydowana większość klientów jest zadowolona z jakości produktów obecnie oferowanych i nie czuje się gorzej traktowana od klientów nieposiadających kuponów zniżkowych. Dużą zmianą jest także ogromna liczba ofert z kategorii turystyka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cztery lata zakupów grupowych. Zachowania konsumentów a (w szczególności) oferty turystyczne, www.marketing-news.pl/theme.php?art=1829.
2.Feldy M., Sklepy internetowe. Jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
3.Gregor B., Stawiszyński M., e-Commerce, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz–Łódź 2002.
4.Marsden P., Chaney P., The social commerce handbook, McGraw-Hill Companies, 2013.
5.Olszak C., Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
6.Stawasz E., Przedsiębiorstwo innowacyjne, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005.
7.Szymkowiak A., Portale zakupów grupowych jako narzędzie promocji turystyki miejskiej w formie city break, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2014, vol. 2, nr 3 (264).
8.www.google.com/trends/explore#q=zakupy%20grupowe.
9.www.godealla.pl/statystyki.