Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-41
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Ocena ryzyka eksploatacji lądowych elektrowni wiatrowych w Polsce dla potrzeb ich ubezpieczeń od niektórych zdarzeń losowych

Autorzy: Stanisław Wieteska
Katedra Ubezpieczeń, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Słowa kluczowe: elektrownie wiatrowe ubezpieczenia majątkowe
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (507-518)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Ważnym elementem rozwoju energetyki w Polsce ze źródeł odnawialnych są elektrownie wiatrowe. W artykule skoncentrowano uwagę na lądowych elektrowniach wiatrowych. Przedstawiono podstawowe pojęcia związane z energetyką wiatrową i skalę produkcji energii elektrycznej za pomocą siłowni wiatrowych. Dokonano także ogólnej charakterystyki elektrowni wiatrowej, jej zalet, możliwości zastosowania. W końcowej części przedstawiono ubezpieczeniowy punkt widzenia, tj. zakres odpowiedzialności, sumę ubezpieczenia, składkę oraz założenia do ogólnych warunków ubezpieczeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.August, M. (2013). Elektrownie wiatrowe – kompleksowy zarząd techniczny. Czysta Energia, 9.
2.Bakoń, T. (2011). Uszkodzenia turbin wiatrowych i bezinwazyjne metody ich wczesnego wykrywania. Elektro info, 11.
3.Bakoń, T. (2015). Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych. Elektro info, 9.
4.Bakoń, T. Krzemińska, A. (2012). Repowering w energetyce wiatrowej. Elektro.info, 12.
5.Barzyk, G. (2011). Aspekty eksploatacji elektrowni wiatrowe. Czysta Energia, 11.
6.Bielecki, S. (2015). Wpływ energetyki wiatrowej na otoczenie naturalne – opinie ludności. Energetyka.
7.Cieślak, M. (2012). Koncepcja ochrony przeciwpożarowej oraz certyfikacji systemów przeciwpożarowych elektrowni wiatrowych. Józefów: CNBOP-PIB.
8.Czekalski, D. (2009). Koszty budowy farm wiatrowych. Wieś Jutra, 7–8.
9.Dudek, K. (2014). Czy naprawdę wiatraki są szkodliwe dla ptaków? Czysta Energia, 11.
10.Dul, Ł. (2013). Ocena opłacalności farm wiatrowych. Polska Energetyka Słoneczna, 1–4.
11.Kaczorowski, M. (2014). Konflikty społeczne w energetyce wiatrowej. Czysta Energia, 7–8.
12.Karliński, L., Maksymiuk, M. (2005). Przeszkody lotnicze. Elektro.info, 6.
13.Kasner, R. (2015). Analiza wpływu elektrowni wiatrowych na środowisko atmosferyczne. Ekologia i Technika, 6.
14.Klemm, K. (2011). Przepływ wiatru w terenie miejskim i możliwości jego wykorzystania. Polska Energetyka Słoneczna, 1.
15.Klonowski, M. (2012). Współczesne rozwiązania małych elektrowni wiatrowych. Czysta Energia, 7–8.
16.Kłos, M., Paska, J. (2008). Elektrownia wiatrowa z zasobnikiem energii. Przegląd Elektrotechniczny, 2. Koniec wiatrowego eldorado. Dziennik Gazeta Prawna, 8–10.07.2016, C12–C25.
17.Krampitz, I., Schmitz, L. (2014). Dłuższa eksploatacja turbiny wiatrowej. Czysta Energia, 10.
18.Krzyżanowska, A. (2016). Wiatraki daleko od ludzi. Dziennik Gazeta Prawna, 23 lutego.
19.Kukuła, T., Falkowski, C. (2012). Farmy wiatrowe. Miesięcznik Ubezpieczeniowy, maj.
20.Lorenc, H. (red.) (2005). Atlas klimatu Polski. Warszawa: IMGW.
21.Majchrzak, H. (2014). Perspektywy rozwoju morskich farm. Czysta Energia, 11.
22.Mrozowski, M. (2015). Czy mały wiatrak może zabezpieczyć dostawy energii dla mojego domu? Czysta Energia, 5.
23.Protesty utrudnią budowę wiatraków wartych miliardy (2010). Rzeczpospolita, 7 lipca.
24.Pudlik, M. (2003). Porywy wiatru jako źródło energii. Opole.
25.Salach, S. (2014). Siłownie wiatrowe o pionowej osi obrotu. Czysta Energia, 10.
26.Soliński, B., Soliński, I. (2004). Ceny ofertowe energii elektrycznej w sektorze energetyki wiatrowej w Polsce. Górnictwo i Geoinżynieria, 1.
27.Sowa, A., Wincencik, K. (2008). Ochrona przed zagrożeniami stwarzanymi przez prądy udarowe podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w elektrowniach wiatrowych. Energetyka, marzec.
28.Sowa, T. (2011). Podstawowe aspekty ochrony przepięciowej elektrowni wiatrowych. Elektro.info, 5.
29.Surma, T. (2012). Rozwój energetyki wiatrowej w UE. Czysta Energia, 5.
30.Synowski, R., Kowalski, P. (2009). Każdy raport wymaga indywidualnego podejścia. Dziennik Gazeta Prawna, 15 października.
31.Szczerba, T. (2013). Elektrownie wiatrowe – systemy elektronicznego nadzoru pracy. Czysta Energia, 5.
32.Szklarska, K. (2011). Kluczowe etapy procesu inwestycyjnego budowy farmy wiatrowej. Czysta Energia, 12.
33.Szklarska, K., Bartosz, S. (2012). Due diligence farm wiatrowych. Czysta Energia, 2.
34.Tomporowski, A., Piasecka, J. i in. (2015). Analiza wpływu dużej siłowni wiatrowej na zdrowie człowieka. Ekologia i Technika, 3.
35.Wieczerzak-Krusińska, A. (2016). Polskie wiatraki mocno tracą na wartości. Rzeczpospolita, 7 lipca.
36.Wójcik, M., Stryjecki, M. (2014). Kiedy powstanie pierwsza polska farma wiatrowa na morzu? Czysta Energia, 5.
37.Wysoczański, T. (2015). Przeglądy techniczne elektrowni wiatrowych. Czysta Energia, 4.
38.Zwolińska-Mańczak, A. (2012). Prawne wymogi budowy przydomowej elektrowni wiatrowej. Czysta Energia, 2.
39.Żabicki, D. (2003). Przydomowe elektrownie wiatrowe. Czysta Energia, 11.