Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2017, tom 2, numer 2
KOMPETENCJE BADAWCZE I ŚWIADOMOŚĆ METODOLOGICZNA PEDAGOGÓW (POBOCZA SZLAKU MYŚLOWEGO TERESY BAUMAN)

Autorzy: Stanisław Palka
Uniwersytet Jagielloński
Rok wydania:2018
Liczba stron:6 (40-45)
Pobierz plik

Plik artykułu