Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI    DOI: 10.18276/jbp
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2017, tom 2, numer 2

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO UNIWERSYTECKIEJ PROFESURY DROGA TERENI BAUMAN Z CIESZANOWA NA UNIWERSYTET GDAŃSKI

16 (5-20) Tadeusz Pilch Więcej
2.

KONSTRUOWANIE WIEDZY O CZASIE MINIONYM W PEDAGOGICE. KILKA UWAG O PRAKTYCE EDUKACYJNEJ W WARUNKACH ZMIAN KULTUROWYCH W POLSCE XX WIEKU

19 (21-39) Teresa Hejnicka-Bezwińska Więcej
3.

KOMPETENCJE BADAWCZE I ŚWIADOMOŚĆ METODOLOGICZNA PEDAGOGÓW (POBOCZA SZLAKU MYŚLOWEGO TERESY BAUMAN)

6 (40-45) Stanisław Palka Więcej
4.

DWIE FENOMENOLOGIE (HUSSERL – PERLS) ORAZ ICH FUNKCJE W PEDAGOGICZNYM PROCESIE BADAWCZYM - tekst dedykowany pamięci Profesor Teresy Bauman -

19 (46-64) Krystyna Ablewicz Więcej
5.

BADANIE JAKOŚCIOWE JAKO POZNANIE IDIOMATYCZNE

14 (65-78) Dariusz Kubinowski Więcej
6.

ZMIANA JAKO PRZEDMIOT I EFEKT SPOŁECZNYCH BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

22 (79-100) Mirosława Nowak-Dziemianowicz Więcej
7.

ILOŚĆ – JAKOŚĆ: KONSEKWENCJE KŁOPOTLIWEGO KRYTERIUM ROZRÓŻNIANIA BADAŃ EMPIRYCZNYCH

15 (101-115) Danuta Urbaniak-Zając Więcej
8.

TERESY BAUMAN KONCEPCJA HYBRYDYCZNYCH BADAŃ PEDAGOGICZNYCH – POSZUKIWANIE KOMPLEMENTARNOŚCI CZY KRYTYKA METODOLOGICZNA

16 (116-131) Jarosław Jendza Więcej
9.

MEANDRY BADAŃ ETNOGRAFICZNYCH W SZKOLE

24 (132-155) Katarzyna Wajszczyk Więcej