Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2017, tom 2, numer 2
ZMIANA JAKO PRZEDMIOT I EFEKT SPOŁECZNYCH BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

Autorzy: Mirosława Nowak-Dziemianowicz
Uniwersytet Opolski
Rok wydania:2018
Liczba stron:22 (79-100)
Pobierz plik

Plik artykułu