Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI    DOI: 10.18276/jbp
CC BY-SA 

Rada Naukowa

Krystyna Ablewicz – Uniwersytet Jagielloński

Teresa Bauman – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Beata Borowska-Beszta  - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Hana Červinková – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Beata Cytowska – Uniwersytet Wrocławski

Maria Czerepaniak-Walczak – Uniwersytet Szczeciński

Wanda Dróżka – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Agnieszka Gromkowska-Melosik – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Hanna Kędzierska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Lucyna Kopciewicz – Uniwersytet Gdański

Dorota Klus-Stańska – Uniwersytet Gdański

Barbara Kromolicka – Uniwersytet Szczeciński

Sławomir Krzychała – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Joanna Madalińska-Michalak – Uniwersytet Warszawski

Mirosława Nowak-Dziemianowicz - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Joanna Ostrouch-Kamińska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jacek Piekarski – Uniwersytet Łódzki

Elżbieta Siarkiewicz – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Krzysztof Szmidt – Uniwersytet Łódzki

Danuta Urbaniak-Zając – Uniwersytet Łódzki

Edyta Zierkiewicz – Uniwersytet Wrocławski

Teresa Żółkowska – Uniwersytet Szczeciński