Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2017, tom 2, numer 2
OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO UNIWERSYTECKIEJ PROFESURY DROGA TERENI BAUMAN Z CIESZANOWA NA UNIWERSYTET GDAŃSKI

Autorzy: Tadeusz Pilch
Uniwersytet Warszawski
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (5-20)
Pobierz plik

Plik artykułu