Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Uczony, Nauczyciel, Obywatel

Autorzy: Stanisław Flejterski
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2017
Liczba stron:2 (53-54)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu