Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017

Rok wydania:2017

Informacje

W 2016 roku obchodziliśmy jubileusz 70-lecia wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim, które stworzyło podstawy do wyodrębnienia się szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu. W tworzeniu i umacnianiu pozycji tego ośrodka naukowego w kraju i za granicą kluczową rolę odegrali profesorowie, tworzący kadrę filii poznańskiej Akademii Handlowej (od 1946 r.), Wyższej Szkoły Ekonomicznej (od 1950 r.), Politechniki Szczecińskiej (od 1955 r.) i Uniwersytetu Szczecińskiego (od 1985 r.).

W strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego badania naukowe i kształcenie kadr dla transportu, spedycji i logistyki rozwijają pracownicy Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. Z ich grona wywodzi się Profesor Franciszek Gronowski, który od lat 50. ubiegłego wieku przez dziesięciolecia uczestniczył w budowaniu w Szczecinie silnego i nowoczesnego ośrodka naukowego, specjalizującego się w problematyce ekonomiki i organizacji transportu. Temu Uczonemu, współtwórcy szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu, wybitnemu znawcy ekonomiki transportu wodnego z okazji jubileuszu 90 urodzin poświęcamy tę publikację.

Publikacja przybliża dokonania Pana Profesora Franciszka Gronowskiego oraz prezentuje wyniki badań autorów z różnych polskich środowisk naukowych w zakresie szeroko rozumianej problematyki uprawy morza oraz transportowego wykorzystania rzek.

Ad multos annos, Drogi Panie Profesorze.

 

Redaktor czasopisma

Elżbieta Załoga

Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
*

Wstęp

3 (5-7) --- Więcej
1.

Kilka słów o Jubilacie

6 (11-16) Józef Stanielewicz Więcej
2.

Profesor Franciszek Gronowski – jeden z Ojców Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu

2 (17-18) Juliusz Engelhardt Więcej
3.

Wykaz wybranych publikacji Profesora Franciszka Gronowskiego

5 (19-23) --- Więcej
4.

Wykaz doktorów wypromowanych przez Profesora Franciszka Gronowskiego

2 (25-26) --- Więcej
5.

Autorefleksje

3 (27-29) Franciszek Gronowski Więcej
6.

O uprawie morza i nie tylko (z profesorem Franciszkiem Gronowskim rozmawia Dariusz Waldziński)

4 (31-34) --- Więcej
7.

Tak to się wszystko zaczęło. Garść wspomnień z mojej współpracy z prof. F. Gronowskim z okazji 90. rocznicy urodzin Profesora

4 (37-40) Ignacy H. Chrzanowski Więcej
8.

Rozwój transportu morskiego a ludzie go obsługujący i ich kształcenie za granicą oraz w Polsce

10 (41-50) Łukasz Domański Więcej
9.

Nasz katedralny Nestor

2 (51-52) Wojciech Drożdż Więcej
10.

Uczony, Nauczyciel, Obywatel

2 (53-54) Stanisław Flejterski Więcej
11.

Profesor Franciszek Gronowski – Niezawodny Przyjaciel

2 (55-56) Elżbieta Marszałek Więcej
12.

Wspomnienia na 90-lecie urodzin prof. zw. dr hab. Franciszka Gronowskiego

3 (57-59) Konrad Misztal Więcej
13.

Ewolucja studiów doktoranckich – od Politechniki Szczecińskiej do Uniwersytetu Szczecińskiego

8 (61-68) Józef Perenc Więcej
14.

Mój Mistrz, Nauczyciel, Wychowawca

3 (69-71) Michał Pluciński Więcej
15.

Troska Profesora Franciszka Gronowskiego o polską myśl morską w XXV Sejmikach Morskich

9 (73-81) Krzysztof Puc Więcej
16.

Najserdeczniejszy przyjaciel

3 (83-85) Kazimierz Sawicki Więcej
17.

Z perspektywy tylu lat razem

3 (87-89) Zenon Sosnowski Więcej
18.

Problemy rozwoju portu Szczecin-Świnoujście (na kanwie 90. urodzin prof. zw. dr hab. Franciszka Gronowskiego)

7 (91-97) Bogusław Trzciński, Leon Dorozik Więcej
19.

Frankowe inspiracje

4 (99-102) Aleksander Walczak Więcej
20.

„Ładowanie akumulatorów”

3 (103-105) Jerzy Wojtowicz Więcej
21.

Podejmować kolejne wyzwania

4 (107-110) Adolf Wysocki Więcej
22.

Korzyści skali związane z wielkością statku morskiego do przewozy ładunków suchych masowych i kontenerów

13 (113-125) Dariusz Bernacki Więcej
23.

Wybrane aspekty kanadyjskiego finansowania portów morskich

12 (127-138) Ignacy Chrzanowski Więcej
24.

Studium analityczne terenochłonności infrastruktury drogowej w Polsce dla lat 2010-2014 w aspekcie ekologicznych wymogów zrównoważonego rozwoju

12 (139-150) Izabela Dembińska Więcej
25.

Morska energetyka wiatrowa jako istotny potencjał rozwoju polskiej gospodarki morskiej

9 (151-159) Wojciech Drożdż, Oliwia Mróz-Malik Więcej
26.

Porty morskie jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych

9 (161-169) Andrzej Grzelakowski Więcej
27.

Wpływ niepewności i nieprzewidywalności na procesy logistyczne

15 (171-185) Mariusz Jedliński, Łukasz Marzantowicz Więcej
28.

Mnożnik inwestycyjny Keynesa w ocenie wpływu inwestycji w pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5m na gospodarkę Polski

15 (187-201) Christian Lis Więcej
29.

Port Elbląg na tle polskich portów lokalnych

8 (203-210) Krzysztof Luks Więcej
30.

Kierunki rozwoju produktu turystyki wodnej Szczecina

9 (211-219) Beata Meyer, Aleksander Panasiuk Więcej
31.

Flota i żegluga prowincji Pomorze i Prusy Wschodnie w latach 1919 - 1939

11 (221-231) Andrzej Mielcarek Więcej
32.

Bronka i inne porty Rosji nad Zatoką Fińską

11 (233-243) Tadeusz Palmowski Więcej
33.

Odległe zwierciadło. Wiek wyboru pomiędzy Polską wyszehradzką a jagiellońską

13 (245-257) Andrzej Piskozub Więcej
34.

Pomoc publiczna w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich. Przykład Portu Szczecin

13 (259-271) Michał Pluciński Więcej
35.

Koncepcja hipotetycznej umowy jako podstawy odpowiedzialności przewoźnika w konwencjach przewozowych

11 (273-283) Krzysztof Wesołowski, Daniel Dąbrowski Więcej
36.

Rozwój transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich - ważne i aktualne wyzwanie

11 (285-295) Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki Więcej
37.

Plany rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych

14 (297-310) Krzysztof Woś Więcej
38.

Polskie porty morskie w morsko - lądowych intermodalnych łańcuchach transportowych

12 (311-322) Jerzy Wronka Więcej
39.

Przesłanki i narzędzia promocji transportu wodnego śródlądowego w Unii Europejskiej

11 (323-333) Elżbieta Załoga Więcej
40.

Identyfikacja czynników determinujących działalność przeładunkową w małych portach morskich na przykładzie portu Darłowo

12 (335-346) Jolanta Zieziula, Piotr Nowaczyk Więcej