Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Korzyści skali związane z wielkością statku morskiego do przewozy ładunków suchych masowych i kontenerów

Autorzy: Dariusz Bernacki
Instytut Morski w Gdańsku
Słowa kluczowe: korzyści skali masowce kontenerowce
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (113-125)
Klasyfikacja JEL: M21 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie korzyści skali w transporcie morskim, jakie pojawiają się w związku z zatrudnianiem w przewozach coraz większych statków morskich (ang. economies of vessel size). Efekty skali wyrażają się w spadku przeciętnego kosztu eksploatacji statku wraz z powiększaniem jego potencjału przewozowego. To z kolei przekłada się na niższe koszty przewozu ładunk.w w żegludze morskiej. Analizą objęto statki do przewozu ładunk.w suchych masowych (masowce) i statki do przewozu kontener.w (kontenerowce), a korzyści kosztowe ustalono dla r.żnych wielkości statk.w. Metodą regresji wyznaczono funkcję dobowego kosztu eksploatacji dla masowc.w i kontenerowc.w. Statkodobowy koszt eksploatacji statk.w stanowił podstawę do oszacowania funkcji kosztu tonokilometra w zależności od nośności / pojemności masowca/kontenerowca.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bernacki, D. (2012a). Efektywność inwestycji i efekty społeczno-ekonomiczne pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m. Szczecin.
2.Bernacki, D. (2012b). Efekty skali produkcji w transporcie na przykładzie korzyści kosztowych związanych z wielkością statków kontenerowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki, 20, 19–32.
3.Bernacki, D., Lis, Ch. (2015). Analiza społeczno-ekonomiczna pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m z uwzględnieniem planowanych wybranych projektów inwestycyjnych w porcie Szczecin. Szczecin.
4.Borowicz, S., Ładyka, S., Łodykowski, T. (1987). Ekonomika transportu morskiego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
5.Cowie, J. (2010). The Economics of Transport. A theoretical and applied approach. London and New York: Routledge.
6.Delhaye, E., Breemersch, T., Vanherle, K. (2010). COMPASS. The COMPetitiveness of EuropeAN Short-sea freight Shipping compared with road and rail transpori. Brussels: Final report European Commission DG Environment.