Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Problemy rozwoju portu Szczecin-Świnoujście (na kanwie 90. urodzin prof. zw. dr hab. Franciszka Gronowskiego)

Autorzy: Bogusław Trzciński

Leon Dorozik
Uniwersytet Szczeciński
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:7 (91-97)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu