Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Wybrane aspekty kanadyjskiego finansowania portów morskich

Autorzy: Ignacy Chrzanowski
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Słowa kluczowe: zarządzanie infrastruktura finansowanie Kanada porty morskie
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (127-138)
Klasyfikacja JEL: L98 P45 R48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kanada, drugi po Federacji Rosyjskiej kraj świata pod względem obszaru, ma dobrze rozwinięty system port.w morskich. Og.lna liczba port.w przekracza 300, a tonaż załadowany i wyładowany to blisko p.ł miliarda ton. Wkład sektora portowego do gospodarki kanadyjskiej, opartej w znacznej mierze na handlu zagranicznym, jest znaczny. Sektor portowy daje jednocześnie zatrudnienie ponad 250 tys. osobom. Z punktu widzenia systemu zarządzania portami morskimi Kanada r.żni się istotnie od USA i innych kraj.w wysoko rozwiniętych, zaś finansowanie port.w, zwłaszcza tych o najistotniejszym znaczeniu dla eksportu i importu kanadyjskiego, cechuje znaczny stopień niezależności od budżetu. Z tego właśnie punktu widzenia artykuł może stanowić interesujący przyczynek do toczącej się aktualnie w Polsce dyskusji nad poszukiwaniem nowych dr.g finansowania gospodarki morskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.American Association of Port Authorities. Info @aapa-port.org.
2.Association of Canadian Port Authorities.
3.Canada Marine Act of 1998.
4.Ircha, M.C. (2003). Ports: A Component of Canada’s Critical Infrastructure. „Canadian Ports Magazine”, Association of Canadian Port Authorities.
5.L’accord de libre–échange Canada-Union Européenne: des retombées importantes pour le port de Montréal (Octobre 2013). Port de Montréal.
6.Le Canada signe l’accord de libre-échange avec l’Union Européenne (18.10.2013). La Presse Canadienne/ Reuters.
7.Marine Industry Benefits Study. Report prepared for Transport Canada by LECG (December 2004).
8.Ports basic data. Association of Canadian Port Authorities (2013). ACPA-AAPC@ACPA-AAP.
9.PricewaterhouseCoopers, Canadian Port Financing: Issues &Challenges (June14, 2006).
10.The Canada Marine Act-Beyond Tomorrow 2002 (2003). Raport panelu Ministerstwa Transportu. Ottawa.
11.Transport Canada (Last edited in April 2016).
12.Trychniewicz, E.W. (2013). Grain Handling and Marketing. CDNENCYCLOPEDIA (last edited in December 2013).
13.Stanisławski, J. (1999). Wielki Słownik Angielsko-Polski. Warszawa: Wydawnictwo Ph. Wilson.
14.Statistics Canada; Shipping in Canada.
15.WESTAC Briefing: The Canada Marine ACT – Creating Canada Port Authorities. (March 1999).