Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Ewolucja studiów doktoranckich – od Politechniki Szczecińskiej do Uniwersytetu Szczecińskiego

Autorzy: Józef Perenc
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (61-68)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu