Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Kilka słów o Jubilacie

Autorzy: Józef Stanielewicz
Uniwersytet Szczeciński
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:6 (11-16)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu