Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Rozwój transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich - ważne i aktualne wyzwanie

Autorzy: Krystyna Wojewódzka-Król
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański

Ryszard Rolbiecki
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: transport wodny śródlądowy porty morskie
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (285-295)
Klasyfikacja JEL: D18 L98 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły ma na celu zaspokojenie potrzeb różnych dziedzin gospodarki, transportu, turystyki, energetyki, ochrony przeciwpowodziowej, rolnictwa i leśnictwa. Celem artykułu jest wykazanie, że kompleksowy rozwój śródlądowych dróg wodnych jest wyzwaniem aktualnym i ważnym dla gospodarki, w tym zwłaszcza dla pozycji konkurencyjnej portów morskich. Problem ten zostanie przedstawiony na przykładzie dolnej Wisły. Do badań zastosowano metodę analizy koszty/korzyści. W świetle problemów, związanych z nadmiernym obciążeniem infrastruktury transportu samochodowego i kolejowego, wykorzystanie transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich Gdańska i Gdyni pozwoliłoby na uzyskanie dodatkowych korzyści związanych ze zmniejszeniem kosztów transportu i degradacji środowiska. Najważniejszym efektem będzie jednak umocnienie pozycji konkurencyjnej portów trójmiejskich oraz zwiększenie dochodów państwa. Badania wykazały, że ekonomiczny wskaźnik koszty/korzyści (Benefit Cost Ratio) kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły kształtuje się na poziomie 6,11, co świadczy o wysokiej opłacalności tego przedsięwzięcia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hafen + Transport Intermodal. Containerticker (2014). Schiffahrt Hafen Bahn und Technik, 7.
2.Hafen + Transport Intermodal. Containerticker (2006). Schiffahrt Hafen Bahn und Technik, 1.
3.Hafen + Transport Intermodal. Containerticker (2008). Schiffahrt Hafen Bahn und Technik, 1.
4.Handelskammer Hamburg (2015). Der Hafen Hamburg auf einen Blick, Hamburg, mai 2015. Pobrano z: htp://www.hk24.de/blob/hhihk24/standortpolitik/downloads/ (dostęp: 31.07.2015).
5.INE (2015). Inland Water Transport by numbers 2015,. Port statistics. A wealth of information. Make it happen. Pobrano z: https://www.portofrotterdam.com/en/the-port/facts-figures-about-the-port (dostęp: 9.05.2016).
6.Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, Bremen (2015). Prognose des Umschlagspotenziales und des Modal Splits des Hamburger Hafens für die Jahre 2020, 2025 und 2030.
7.Opoczyński, K. (2011). Synteza wyników GPR 2010. Warszawa: Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. Pobrano z: http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/GENERALNY_POMIAR_RUCHU_2010/0.1.1.5_Synteza_GPR_2010.pdf.
8.Port Antwerp (2013). Facts & figures 2012. Antwerp Port Authority, June 2013. Pobrano z: www.portofantwerp.com (dostęp: 26.04.2014).
9.Port Antwerp (2014). Annual Report 2012 – Foreland and Hinterland. Pobrano z: www.portof-antwerp.com/en/foreland-and-hinterland (dostęp: 26.04.2014).
10.Port Antwerp (2015). Facts & Figures 2015. Port of Antwerp, June 2014. Pobrano z: http://www.portofantwerp.com/sites/portofantwerp/files/Cijferboekje_2015_UK.pdf (dostęp 16.05.2016).
11.Port Gdańsk (2016). Pobrano z: www.portgdansk.pl/o-porcie/port-gdansk-dla-polski.
12.Port Hamburg (2010). Hamburg halt Kurs. Der Hafenentwicklungsplan bis 2025, Hamburg 2012. Pobrano z: http://www.hamburg-port-authority.de/de/presse/broschueren-und-publikationen/Documents/HEP_2025_Summary_g.pdf.
13.Port Hamburg (2012). Hamburg hält Kurs. Der Hafenentwicklungsplan bis 2025, Hamburg, Oktober 2012. Pobrano z: http://www.hamburg-port-autho-rity.de/de/presse/broschueren-und-publikationen/Documents/HEP_2025_Summary_g.pdf.
14.Port Hamburg (2015). Port of Hamburg. Statistiken. Modal-Split im Container-Hinterlandverkehr. Pobrano z: http://www.hafenhamburg.de/de/statistiken/modalsplit (dostęp: 20.10.2015).
15.Port Hamburg (2016). Hafen Hamburg Marketing e.V. Pobrano z: https://www.hafen-hamburg.de/en/statistics/modalsplit (dostęp: 9.05.2016).
16.Port of Rotterdam (2015). Modal split maritime containers. Pobrano z: https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/ Modal%20split%20maritieme%20containers%202014-%202011.pdf (dostęp: 29.07.2015).
17.Port Rotterdam (2016 ). Port statistics. A wealth of information. Make it happen. Pobrano z: https://www.portofrotterdam.com/en/the-port/facts-figures-about-the-port (dostęp: 9.05.2016).
18.Roczniki Statystyczne Gospodarki Morskiej, GUS, Warszawa, Szczecin.
19.Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R. (2016). Badania społeczno-ekonomicznych skutków zagospodarowania dolnej Wisły. Etap III. Szacunek kosztów i korzyści kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły. Sopot: Energa SA.
20.Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R. (2015). Badania społeczno-ekonomicznych skutków zagospodarowania dolnej Wisły. Etap II. Badanie popytu na przewozy drogą wodną śródlądową. Sopot: Energa SA.