Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-38
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Polskie porty morskie w morsko - lądowych intermodalnych łańcuchach transportowych

Autorzy: Jerzy Wronka
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transport intermodalny portowe terminale kontenerowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (311-322)
Klasyfikacja JEL: L91 P45 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pierwszej części artykułu dokonano syntetycznej oceny rynku intermodalnego w Polsce, następnie scharakteryzowano portowe terminale kontenerowe, w tym m.in. strukturę właścicielską, zdolności przeładunkowe, wielkość przeładunków kontenerów oraz inwestycje. W końcowej części artykułu omówiono przesłanki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli portów morskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych (2012). Warszawa: Urząd Transportu Kolejowego. Pobrano z: www.utk.pl.
2.Analiza kolejowych przewozów intermodalnych (2016). Warszawa: Urząd Transportu Kolejowego. Pobrano z: www.utk.pl
3.Rejestr umów o dofinansowanie zawartych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (2015). Pobrano z: www.cupt.gov.pl.
4.Wronka, J. (2015). Transport intermodalny/kombinowany w polityce transportowej Polski. Przegląd Komunikacyjny, 8, 12–17.