Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.30-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 30 2017
Household Overindebtedness in Germany – Behavioral, Social and Socio-Economic actors
(Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych w Niemczech – czynniki behawioralne, społeczne i społeczno-ekonomiczne)

Autorzy: Dieter Korczak
dr, GP Forschungsgruppe
Słowa kluczowe: nadmierne zadłużenie finanse behawioralne finanse gospodarstw domowych
Rok wydania:2017
Liczba stron:17 (49-65)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza nadmiernego zadłużenia, powstałego w wyniku oddziaływania czynników behawioralnych, społecznych i społeczno-ekonomicznych. Ponadto, rosnące znaczenie nadmiernego zadłużenia jest związane z wyzwaniami społeczeństwa, które przekształciło się w „społeczeństwo ryzyka”. „Nowe” zagrożenia – w tym deregulacja, liberalizacja i globalizacja – wymagają wysokiego poziomu radzenia sobie z życiem codziennym, które oczywiście nie ma istotnego wpływu na społeczeństwo niemieckie. W efekcie około 3,3 miliona (8%) niemieckich gospodarstw domowych jest nadmiernie zaniżanych. Zmiany i czynniki leżące u podstaw tego problemu społecznego są analizowane za pomocą wywiadów biograficznych z nadmiernie zadłużoną młodzieżą oraz analizą danych statystycznych pochodzących z Federalnego Urzędu Statystycznego. Niniejszy artykuł oparty jest na 25 latach badań nad nadmiernym zadłużeniem w Niemczech. Podejście analityczne uwzględnia całe życie osób i omawia najważniejsze czynniki nadmiernego zadłużenia związane z wiekiem. Istnieją różnego rodzaju czynniki powstałe w dzieciństwie, w wieku młodzieńczym, w młodym wieku dorosłym, które wpływają na możliwości i zasoby prowadzące do późniejszego nadmiernego zadłużenia. Argumentuje się, że zwiększone wykorzystanie danych behawioralnych w systemach scoringowych nie zmniejsza zadłużenia.
Pobierz plik

Plik artykułu