Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
MARKETING ZINTEGROWANY W SIECIACH ORGANIZACYJNYCH

Autorzy: Stanisław Skowron
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: sieci organizacyjne marketing relacje sieciowe efekty sieciowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (221-234)

Abstrakt

W artykule przedstawiono właściwości sieci organizacyjnej, które dają podstawę do szerszego spojrzenia na jej funkcję marketingową. W przeciwieństwie do praktyki działań marketingowych sieci dostrzec można możliwości rozwinięcia tej funkcji w kierunku marketingu zintegrowanego, który wykorzystywałby dwie wzajemnie dopełniające się logiki: efektu sieciowego i relacji sieciowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gandal N., Compatibility, standardization and network effects: some policy implications, „Oxford Review Economic Policy” 2002, No. 18.
2.Gummeson E., Many to Many Marketing as Grand Theory. A Nordic School Contribution, w: R.F. Lusch, S.L. Vargo, The Service-dominant Logic of Marketing. Dialog. Debate and Directions, Sharpe 2006.
3.Katz M.L., Shapiro C., Network Externalities, Competition and Compatibility, „The American Economic Review” 1985, No. 75 (3).
4.Sak-Skowron M., Strategie rozwoju sieci medycznych: pomiędzy efektem skali a efektem sieciowym, praca doktorska, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2011.
5.Skowron S., Klient w sieci organizacyjnej, Difin, Warszawa 2013.
6.Skowron S., Szymoniuk B., Marketing and Sustainable Development, „Problems of Sustainable Development” 2014, Vol. 9, No. 2.
7.Vargo S.L., Lusch R.F., Service-dominant Logic: Continuing the Evolution, „ Journal of the Academy Marketing Science” 2008, Vol. 36, No. 1.
8.Watson R.T., Pitt L.F., Berthon P., Zinkhan G.M., U-commerce: Expanding the Universe of Marketing, „Academy of Marketing Science” 2002, No. 30 (4).
9.Webster F.E., Lush R.F., Elevating Marketing. Marketing is Dead! Long Live Marketing!, „Journal of the Marketing Science” 2013, No. 1.